Oduu Haaraya

Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Godinaraattii Hirmatan

 

 • Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Godinaraattii Hirmatan

 

T/LGodina Aanaa Hirmachu qabuuGa/Casaa/Du/GodGag/Dub. Aaanaa Ida’amaGa/Ij/Siya/Mag. God.
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1Sha/Kaabaa
2G/A/N/F
3Arsii
4Ar/Lixaa
5Sh/Bahaa
6Sh/Lixaa
7Ha/Bahaa
8Ha/Liixaa
9Jimmaa
10I/A/B
11Gujii
12Gujii Liixaa
13Booranaa
14Sh/Ki/Li
15Wa/Bahaa
16Wa/Lixaa
17Qeelam
18Buuno Badalee
19Baalee
20Ho/Guduruu
Ida.Waligalaa

 

 

 • Waltajii Gaggeessaa Cassaa Dubartootaa Sadarkaa Anaraattii Hirmatan

 

T/LGodina Aanaa Hirmachu qabuuGa/Casaa/Du/GodGag/Dub. Aaanaa Ida’amaGa/Ij/Siya/Aanaa. God.Gaggesaa Dub. Dhabaa Hadoo
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1Sha/Kaabaa
2G/A/N/F
3Arsii
4Ar/Lixaa
5Sh/Bahaa
6Sh/Lixaa
7Ha/Bahaa
8Ha/Liixaa
9Jimmaa
10I/A/B
11Gujii
12Gujii Liixaa
13Booranaa
14Sh/Ki/Li
15Wa/Bahaa
16Wa/Lixaa
17Qeelam
18Buuno Badalee
19Baalee
20Ho/Guduruu
Ida.Waligalaa

 

 

 • Oreenteeshinii Hojii Misoomaa IMX Sadarka Mag. iraattii Kenaamee ilaalchisee

 

T/LM/MagalootaaGa/Dub/Dhaba Hadhoo I/G/Ija/Si/MagalaSad/Mag/Ko/Ho/Ra/Lig.Sad/Mag/Ko/Ho/Ra/Fed.Sad/Mag/Ko/Ho/Ra/Wal.%
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1M/Adamaa
2M/Bushooftuu
3M/Dukaam
4M/Galaan
5M/Mojoo
6M/L/Xafoo
7M/Sulultaa
8M/Buraayuu
9M/Sabbataa
10M/Holoota
11M/Walisoo
12m/Jimma
13m/Naqamtee
14M/Shashamannee
15M/Baatuu
16M/Roobe
17M/Asallaa
18M/Amboo
Ida.Waligalaa

 

 

 • Oreenteeshinii Hojii Misoomaa IMX Sadarka Aanaairaattii Kenaamee ilaalchisee

 

T/LGodinaa Bayinaa AanaaGaggeesaa Dubartootaa kaan Dh/Hadhoo Sad/Aana/Ko/Ho/Ra/Lig.Sad/Aana/Ko/Ho/Ra/Fed.Sad/Aana/Ko/Ho/Ra/Wal.%
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1Sha/Kaabaa
2G/A/N/F
3Arsii
4Ar/Lixaa
5Sh/Bahaa
6Sh/Lixaa
7Ha/Bahaa
8Ha/Liixaa
9Jimmaa
10I/A/B
11Gujii
12Gujii Liixaa
13Booranaa
14Sh/Ki/Li
15Wa/Bahaa
16Wa/Lixaa
17Qeelam
18Buuno Badalee
19Baalee
20Ho/Guduruu
Id.Waligalaa

 

 

 • Gucaa Dubartootaa Hojii Dhabidoota Hojii IMX Idiileerrattii Gurma’an Itti Fudhatan  

 

T/LGodinaa Kan Galma’aan Kan Calalamee Dig.Kan Calalamee Dip.Dip. Gadi kan calalmeIda’amaa waligala%
Dig.Dip.Dip. Gadii
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1Sha/Kaabaa
2G/A/N/F
3Arsii
4Ar/Lixaa
5Sh/Bahaa
6Sh/Lixaa
7Ha/Bahaa
8Ha/Liixaa
9Jimmaa
10I/A/B
11Gujii
12Gujii Liixaa
13Booranaa
14Sh/Ki/Li
15Wa/Bahaa
16Wa/Lixaa
17Qeelam
18Buuno Badalee
19Baalee
20Ho/Guduruu
Ida. Waligalaa

 

 

 • Gucaa Dubartootaa Hojii Dhabidoota Hojii IMX Idiileerrattii Gurma’an Itti Fudhatan  

 

T/LMa/Magalaa Kan Galma’aan Kan Calalamee Dig.Kan Calalamee Dip.Dip. Gadi kan calalmeIda’amaa waligala%
Dig.Dip.Dip. Gadii
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1M/Adamaa
2M/Bushooftuu
3M/Dukaam
4M/Galaan
5M/Mojoo
6M/L/Xafoo
7M/Sulultaa
8M/Buraayuu
9M/Sabbataa
10M/Holoota
11M/Walisoo
12m/Jimma
13m/Naqamtee
14M/Shashaman
15M/Baatuu
16M/Roobe
17M/Asallaa
18M/Amboo
Ida. Waligalaa

 

 

 • Gucaa Dubartootaa Hojii Dhabidoota Itti Fudhamu Kaan galima’aan Umrii 18-34

 

T/LMa/Magalaa Dig.Dip.Dip. Gadii ta’aanKan Calalamee Dig.Kan Calalamee Dip.Dip. Gadi kan calalmeIda’amaa waligala%
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1M/Adamaa
2M/Bushooftuu
3M/Dukaam
4M/Galaan
5M/Mojoo
6M/L/Xafoo
7M/Sulultaa
8M/Buraayuu
9M/Sabbataa
10M/Holoota
11M/Walisoo
12m/Jimma
13m/Naqamtee
14M/Shashamannee
15M/Baatuu
16M/Roobe
17M/Asallaa
18M/Amboo
Ida. Waligalaa

 

 

 • Dubartootaa Hojii IMX Idileetiin Gurma’aan  

 

T/LGodinaa Kaan Ijaraaman Gosaa Hojii Irrattii Hijaaramanii Hojii Qabatamaatii GalaanCara.Hojii.Mootumaa
Hojii Dhabii Hojii YeerooGos/Hoji/Qonarattii Boba’aManufakcharingittiiKonstrakshinittiiDaldalaaTajaajilaa
Ka.Ra.Ka.RaKa.Ra.Ka.RaKa.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1Sha/Kaabaa
2G/A/N/F
3Arsii
4Ar/Lixaa
5Sh/Bahaa
6Sh/Lixaa
7Ha/Bahaa
8Ha/Liixaa
9Jimmaa
10I/A/B
11Gujii
12Gujii Liixaa
13Booranaa
14Sh/Ki/Li
15Wa/Bahaa
16Wa/Lixaa
17Qeelam
18Buuno Badalee
19Baalee
20Ho/Guduruu
Ida.Waligalaa

 

 

 • Dubartootaa Hojii IMX Idileetiin Gurma’aan  

 

T/LMa/Magalaa Kaan Ijaraaman Gosaa Hojii Irrattii Hijaaramanii Hojii Qabatamaatii GalaanCara.Hojii.Mootumaa
Hojii Dhabii Hojii YeerooGos/Hoji/Qonarattii Boba’aManufakcharingittiiKonstrakshinittiiDaldalaaTajaajilaa
Ka.Ra.Ka.RaKa.Ra.Ka.RaKa.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1M/Adamaa
2M/Bushooftuu
3M/Dukaam
4M/Galaan
5M/Mojoo
6M/L/Xafoo
7M/Sulultaa
8M/Buraayuu
9M/Sabbataa
10M/Holoota
11M/Walisoo
12m/Jimma
13m/Naqamtee
14M/Shashamannee
15M/Baatuu
16M/Roobe
17M/Asallaa
18M/Amboo
Ida.Waligalaa

 

0.10. Shamaraan Dargaggootaa 18-34 Fandii Iraattii Kan Gurma’aan

T/LMa/Magalaa Hubannoo keenamee Dig. Hubannoo keenamee Dip. Dip. Gadii Kan Bizinazii Pila/ qophesee Gos/Hoji/Qonarattii Boba’aManufakcharingittiiKonstrakshinittiiDaldalaaCara.Hojii.Mootumaa
Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.Ka.Ra.
1M/Adamaa
2M/Bushooftuu
3M/Dukaam
4M/Galaan
5M/Mojoo
6M/L/Xafoo
7M/Sulultaa
8M/Buraayuu
9M/Sabbataa
10M/Holoota
11M/Walisoo
12m/Jimma
13m/Naqamtee
14M/Shashamannee
15M/Baatuu
16M/Roobe
17M/Asallaa
18M/Amboo
Ida.Waligalaa

 

 

 • Qusaanaa fi Liiqii dubartootaa IMX idileetiif gurma’aniif Keenamee Ilalchise

 

T/LGodinaaf Mag.% 10 kan Qusataan Nama Meeqaa Malqaa Liiqi kenaamee Osoo Hi fudhattin hafaan Sababaa isaa
Ka.Ra. Ka.Ra. Ka.Ra.
1M/Adamaa
2M/Bushooftuu
3M/Dukaam
4M/Galaan
5M/Mojoo
6M/L/Xafoo
7M/Sulultaa
8M/Buraayuu
9M/Sabbataa
10M/Holoota
11M/Walisoo
12m/Jimma
13m/Naqamtee
14M/Shashamann
15M/Baatuu
16M/Roobe
17M/Asallaa
18M/Amboo
Ida. Waligalaa

Dubartootaa Hojittii Galchuufi Rakkoo Nu Qunamaa Jiruu Gamaa Calaliittin Dhiyeesittiin Raakkoo Ilaalchaatiin Waal Qabatee Jiru Bareefaamaan Akka Dhiyaatu.

 

 

 • Qusaanaa fi Liiqii dubartootaa IMX idileetiif gurma’aniif Keenamee Ilalchise

 

T/LGodinaaf Mag.% 10 kan Qusataan Nama Meeqaa Malqaa Liiqi kenaamee Osoo Hi fudhattin hafaan Sababaa isaa
Ka.Ra. Ka.Ra. Ka.Ra.
1Sha/Kaabaa
2G/A/N/F
3Arsii
4Ar/Lixaa
5Sh/Bahaa
6Sh/Lixaa
7Ha/Bahaa
8Ha/Liixaa
9Jimmaa
10I/A/B
11Gujii
12Gujii Liixaa
13Booranaa
14Sh/Ki/Li
15Wa/Bahaa
16Wa/Lixaa
17Qeelam
18Buuno Badalee
19Baalee
20Ho/Guduruu

Dubartootaa Hojittii Galchuufi Rakkoo Nu Qunamaa Jiruu Gamaa Calaliittin Dhiyeesittiin Raakkoo Ilaalchaatiin Waal Qabatee Jiru Bareefaamaan Akka Dhiyaatu.


 

About bilisummaa

Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!!Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!

Check Also

Ethiopia: Expectation About TPLF Central Committee Meeting

Axum (HAN) November 29th, 2017 – Public Diplomacy and Regional Community Reports. The ruling party of …

Yaada kanaaf deebisaa kenni