OPDO – Bilisummaa http://www.bilisummaa.com Oromia shall be free Sun, 23 Oct 2016 20:33:06 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 Caffeen Walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii caffee 5ffaa isaatiin Muudama garaa gara raggaasisuun xumurame! http://www.bilisummaa.com/12744-2/ http://www.bilisummaa.com/12744-2/#respond Sun, 23 Oct 2016 20:33:06 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=12744 Bu’uruma kanaa ➡#1ffaa Obbo Lammaa Magarsaa- Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ➡#2ffaa-Obbo Isheetuu Dassee Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa Ta’uun yoo mudaman Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan wal-harkaa fudhiinsa angoo Pireezidaantii duraanii Obbo Muktaar Kadiir irraa erga taasisan booda Mudama Kaabinee isaanii caffeef dhiyeessanii mudamni isaanii ragga’eera. ▶Haaluma kanaan◀ #1faa Obbo Umar Huseen Itti Aanaa Pireezidaantii …

The post Caffeen Walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii caffee 5ffaa isaatiin Muudama garaa gara raggaasisuun xumurame! appeared first on Bilisummaa.

]]>
ergamtoota-seenaa
Ergamtoota wayyanee haaraya wajjiinwal baraa

Bu’uruma kanaa
➡#1ffaa Obbo Lammaa Magarsaa- Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

➡#2ffaa-Obbo Isheetuu Dassee Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa
Ta’uun yoo mudaman Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan wal-harkaa fudhiinsa angoo Pireezidaantii duraanii Obbo Muktaar Kadiir irraa erga taasisan booda Mudama Kaabinee isaanii caffeef dhiyeessanii mudamni isaanii ragga’eera.

▶Haaluma kanaan◀
#1faa Obbo Umar Huseen Itti Aanaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
#2faa Obbo Abiy Ahimad-Sadarkaa I/A Pireezidaantiitti Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneeni Oromiyaa
#3faa Obbo Isheetuu Getaahun Sadarkaa I/A Pireezidaantiitti Hogganaa Biiroo Qonnaafi Qabeenya Umamaa Oromiyaa
#4faa Obbo Tolosaa Daggafaa –Hogganaa Biiroo Maallaqaafi Walta’iinsa Diinagdee Oromiyaa
#5faa Obbo Birahaanuu Staggaayee –Hogganaa Biiroo Haqaa Oromiyaa
#6faa D/r Darajjee Guddataa –Hogganaa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa
#7faa D/r Hasan Yosuf -Abbaa Taayitaa Egumsa Naannoo Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa
#8faa D/r Tashoomee Addunyaa -Hogganaa Komishinii Karooraafi DiinagdeeOromiyaa
#9faa Obbo Habtaamuu H/Mikaa’eel -Hogganaa Biiroo Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa
#10faa Injinar Birhaanuu Baqqalaa -Hogganaa Biiroo Konistrakshinii Oromiyaa
#11faa Gargaaraa Komishinara Damballaash G/Mikaa’eel -Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa
#12faa Addee Loomii Badhoo -Hoggantuu Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa
#13faa Obbo Asaffaa Kumsaa -Hogganaa Biiroo Bishaan,Albuudaafi Inarjii Oromiyaa
#14faa Addee Aziizaa Abdii – Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa’immanii Oromiyaa
#15faa Obbo Wandimaagany Nagaraa -Hogganaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa
#16faa Obbo Kaasaayee Abdiisaa -Biiroo Barnootaafi Teekniikaafi leenjii Oromiyaa
#17faa Obbo Birahaanuu Fayyisaa -Itti Gaafatamaa Waajjira Pireezidaantii Oromiyaa
Akkasumas
#18faa Obbo Eleemaa Qaamphee – Hogganaa Oditii Muummichaa Oromiyaa
#19faa Addee Hiruut Biraasaa – Komishinara Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa
#20faa Obbo Geetuu Wayyeessaa – Daayireektara Olaanaa Dhaabbata Raadiyoo fi Teeleviziinii Oromiyaa
Ta’uun Muudama isaanii Caffeen sagalee guutuun raggaasisee jira jedhu #OPDOn haarayati uumama jirti moo akki isii akkam.

The post Caffeen Walgahii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii caffee 5ffaa isaatiin Muudama garaa gara raggaasisuun xumurame! appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/12744-2/feed/ 0
“Ummata Oromoo dhiifama gaafadha” Prezidaantii Oromiyaa Duraanii, Obboo Juuneddii Saadoo http://www.bilisummaa.com/ummata-oromoo-dhiifama-gaafadha-prezidaantii-oromiyaa-duraanii-obboo-juuneddii-saadoo/ http://www.bilisummaa.com/ummata-oromoo-dhiifama-gaafadha-prezidaantii-oromiyaa-duraanii-obboo-juuneddii-saadoo/#comments Fri, 23 Sep 2016 20:30:30 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=12528 The post “Ummata Oromoo dhiifama gaafadha” Prezidaantii Oromiyaa Duraanii, Obboo Juuneddii Saadoo appeared first on Bilisummaa.

]]>

The post “Ummata Oromoo dhiifama gaafadha” Prezidaantii Oromiyaa Duraanii, Obboo Juuneddii Saadoo appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ummata-oromoo-dhiifama-gaafadha-prezidaantii-oromiyaa-duraanii-obboo-juuneddii-saadoo/feed/ 1
‪#‎OromoProtests‬. Dhaamsa Arsii lixaa irraa http://www.bilisummaa.com/12105-2/ http://www.bilisummaa.com/12105-2/#respond Sat, 06 Aug 2016 10:40:47 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=12105 ‪#‎OromoProtests‬. “Dhaamsa Arsii lixaa irraa Namootni armaan gaditti taayitaafi bilbilli isaanii maqaa waliin tarraa’e kunniin, abbootii aangoo Godina Arsii Lixaa yemmuu ta’an, mormii godhamaa jiru waliin walqabatee ijoollee tumsiisaa jira waan ta’eef itti bilbilamee haa akeekkachiifaman. Keessattuu warri isaanitti dhihaattan akka gorsaaf akeekkachiisa keenya itti dhaamtan haa ta’u. Ilmaan Oromoo dararuu irraa haa uf qusatan. …

The post ‪#‎OromoProtests‬. Dhaamsa Arsii lixaa irraa appeared first on Bilisummaa.

]]>
‪#‎OromoProtests‬. “Dhaamsa Arsii lixaa irraa Namootni armaan gaditti taayitaafi bilbilli isaanii maqaa waliin tarraa’e kunniin, abbootii aangoo Godina Arsii Lixaa yemmuu ta’an, mormii godhamaa jiru waliin walqabatee ijoollee tumsiisaa jira waan ta’eef itti bilbilamee haa akeekkachiifaman. Keessattuu warri isaanitti dhihaattan akka gorsaaf akeekkachiisa keenya itti dhaamtan haa ta’u. Ilmaan Oromoo dararuu irraa haa uf qusatan. Didanii ijoollee uummataa dararuu kan itti fufan yoo ta’e garuu haaluma kamiinuu ta’u tarkaanfiin gara uummataatiin kan irratti fudhatamu ta’uun isaa hubatamuu qaba.
___
A) Godina Arsii Lixaa
1) Bulchaa godina Arsii Lixaa
Huseen Fayyisoo (fira Shifarraa Jaarsoo)
0966350431
2) Itti aanaa bulchaa godinaa
Tolaa Gadaa
0911806677
3) Itgaaftamaa waajjira DHDUO GODINA ARSII LIXAA
Dastaa Nageessoo
0930505351
😎 Bul/ aanaa dodolaa
1) Bulchaa aanaa
Jamaal Amaan
0930070126
2) Bul/nageenya
Aadam Huseen
0911907284
3) Ajajaa poolisii
Firduu Bullii
0916852401
C) Bul /mag /Dodolaa
1) Kantiibaa
Galatoo Roobaa Wattichaa (yeroo fincila duraanii Shaallatti ummata ficcisiisaa kan ture)
0910303691
2) Waajjira dhaabaa Magaalaa Dodolaa
Sulxaan Haajii
0913520394
3) Bul/nageenya magaalaa Dodolaa
Jamaal Roobaa
0916047188
4) Aj/poolisaa magaalaa Dodolaa
Shibiree Amarroo
0913496195
D) Anaa Adaabaa
1) I/G Ittisa yakkaa
Eda’oo Shibiruu
0911910352
Yeroo ammaa kana rakkisaa jiran,
Kan edaa dabalatee.
Huseen Kadiir Quluu kanaan dura bulchaa aanaa Dodolaa keessatti bulchaa ganda Tulluu Alawaansoo ti. Boodarra milishaa aanaa Adaabbaa, aanaa Goobbaa ture. Bara 2012 keessa Kantiibaa magaalaa Dodolaa ta’ee muudame. Qabeenya achii saameen abbaa qabeenyaa ol aanaan ta’eera. Yeroo fincilli marsaa lamaanii gaggeeffamaa ture inni bulchaa aanaa Dodolaa ture. Bakar Shaaleetiif akka ergamaa dhiyotti tajaajila waan ta’eef erga Bakar hoogganaa DHDUO ta’een boodaa (fincila marsaa 2ssaa booda) warra Bakar itti hin gammadne ari’anii Huseen Kadiir Quluu immoo waajjira DHDUO godina Arsii Lixaatti ol guddisan. Kaleessaa immoo guyyaan oolchaa hin qabuu, Kaabineefi ummata aanaa Dodolaa tasgabbeessa jedhamee Dodolaatti ergame, Shaashamannee irraa. Ummataan too’atamee (booji’amee) dhagaa guuree karaa akka cufu itti murtaaye. Ummata fincila baye keessatti marfamee dhagaa guuree karaa cufaa oole”

The post ‪#‎OromoProtests‬. Dhaamsa Arsii lixaa irraa appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/12105-2/feed/ 0
TPLF’s sham, fake and Scandalous election results http://www.bilisummaa.com/tplfs-sham-fake-and-scandalous-election-results/ http://www.bilisummaa.com/tplfs-sham-fake-and-scandalous-election-results/#respond Mon, 22 Jun 2015 21:21:56 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7686 Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) led by Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) have stolen democracy, money, votes, and liberty from Oromo people as they did many times in the previous elections and they have done in 2015 election. As the chairman of the Oromo Federalist Congress, Dr. Merera Gudina, said, this “was not an election, …

The post TPLF’s sham, fake and Scandalous election results appeared first on Bilisummaa.

]]>
Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) led by Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) have stolen democracy, money, votes, and liberty from Oromo people as they did many times in the previous elections and they have done in 2015 election. As the chairman of the Oromo Federalist Congress, Dr. Merera Gudina, said, this “was not an election, it was an organized armed robbery”.

I also asked myself many times; Why TPLF leaders while they know 100% that there is no free and fair election, spend huge amount of money to hold fake and sham election?, why not they give that money to the people who look for food at a garbage dump for daily life? Or their evil behaviour does not even allow this.

The Oromo people have been the most affected people by TPLF election results because they refused to accept the fake election results, and Oromo mothers have lost many brave and clever children. The Oromo youth refuse to accept the election result not without reason, because everything in connection with electoral process before, during and after voting day has been accompanied by fraudulent, cheating and violence.

Oromo people are thoroughly tired of getting stolen their democracy, their money, their natural resources, their choices and their liberty by a felony government like EPRDF and its satellite party, OPDO.

Dictator regime EPRDF has clearly and openly lied again for the fifth time as if they carried out a free and fair election in Ethiopia on 24th May 2015 but everything that happened in relation to 2015 Ethiopian election is opposite to what the EPRDF trying to claim. This is not something new; it has been carried out many times before in order to use it as means to beg money from western countries. The money they usually use to crack down supporters and members of opposition parties in the country and to suppress its citizens. The ruling party lied again as if they won the election in a democratic process while the fact is that they snatched people’s vote by bullets. Harassment of opposition observers, members and supporters before, during and after the elections is evidence that election was accompanied with violence. Before, during and after election human rights activists, journalists, opposition members and supporters have been prosecuted. They have been subjected to raid and been deprived of their properties and eventually arrested and imprisoned and even some of them were killed based on false accusations. They have been harassed, intimidated, imprisoned and killed for legally exercising freedom of speech and demand for free and fair election. Anti terrorism laws makes this easy. The authorities have used a variety of methods to intimidate activists and silence critics of fictional criminal charges to repressive laws and bureaucratic rules for opposition members and supporters. Prosecuting opposition election observers, members and activists reinforces the impression that the government is prepared to ignore human rights and oppositions demand for free and fair elections to achieve their goals. The EPRDF government severely curtailed Oromo activists for freedom and freedom of expression and the harassment and threats directed at civil society stands as a grotesque contrast with the government’s claims that there is democracy in Ethiopia.

The Ethiopian government led by minority group TPLF has been using coercive means and manipulation of the election results to stay in power. We don’t expect also a constructive dialog with United States as America continued supporting a dictator regime of Ethiopia as far as the Ethiopian regime follow the interest of America. The comment that has been given by Wendy Sherman is a proof that America doesn’t care about the killings of Oromo University students by TPLF security forces and the sufferings of Oromo farmers who have been evicted from their indigenous land by EPRDF regime. TPLF says Ethiopian economy grow faster than other countries in Africa. If the development that has been claimed by TPLF is sustainable and the commentary which was given about Ethiopian development by Wendy Sherman is true why BBC recently reported, by Lerato Mbele about the economic status of Ethiopia put in this way on 16 April 2015 “They show an economy growing in near double-digits, but about 40% live below the poverty line”. We recently also saw citizens of Ethiopia struggling to get food to survive from a garbage dump, here is the picture from the scene.

June 14,2015Ethiopia.

TPLF has also continued killing and dismissal of Oromo university students from university as revenge after Oromo students refused to vote for TPLF candidates in fake and sham election in Ethiopia. At this critical time, Obama’s decision to visit dictator and corrupted regime in Ethiopia which is the enemy of democracy, freedom of expression, human rights and free and fair election is none other than there is now a serious question mark over the credibility of American democracy, human rights and human values promotion. Obama’s visit to Ethiopia is also like it is legitimizing the corrupt government of Ethiopia which was supposed to be isolated the leaders and were supposed to stand before ICC since they are war criminals.

In fact, expecting a free and fair election from TPLF led government is like it is expecting a hyena not eating meat

EU Member of parliament Ana Gomes also concluded the Ethiopian election in this way:”Ethiopian election cannot be free and fair under current regime”. I would say also that Ethiopia won’t develop and be stable as long as the repressive TPLF regime is in power and America continues to support them.

Therefore, now time has come to support Oromo national movement morally, financially and diplomatically and to put a concerted and united front with all oppressed people to send back this evil group of TPLF to where they came from before it is too late as TPLF and their partner have continued intimidating, arresting and killing unarmed Oromo people who refused to elect them.

This left Oromo people only with one choice, supporting and fighting together with OLF against the EPRDF regime. In fact TPLF leaders have clearly told us repeatedly that there is no peaceful transformation of power, and this could happen only as they said; we came to power with a gun and we will give away power by gun. So the only way that TPLF can be defeated is by armed struggle.

Oromia shall be free!!!

By Hurissa Alemu

The post TPLF’s sham, fake and Scandalous election results appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/tplfs-sham-fake-and-scandalous-election-results/feed/ 0
Voices for voiceless http://www.bilisummaa.com/voices-for-voiceless/ http://www.bilisummaa.com/voices-for-voiceless/#respond Tue, 09 Jun 2015 22:59:12 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7603 (http://voicesforvoiceless.blogspot.se/) Nama tuffatan saree jalatti dhaanu: barbaachisummaan OPDO hanga Woyyaaneen Oromiyaa seentee hiddaan lafa qabattu qofaaf ture: erga hidda gadi fageessafatanii, Woyyaaneen OPDO iyyuu balleessuuf waan maqaa Oromoo qaburratti duulli banameera. Oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin guyyaa kaleessaa (8.6.2015) gabaaseen, balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee, markaattoo iddoo Sharaa Taraa jedhamutti tibbana ka’e ture gabaasuuf, ogeessi kaameraa, konkolaachisaafi …

The post Voices for voiceless appeared first on Bilisummaa.

]]>
(http://voicesforvoiceless.blogspot.se/)

Nama tuffatan saree jalatti dhaanu: barbaachisummaan OPDO hanga Woyyaaneen Oromiyaa seentee hiddaan lafa qabattu qofaaf ture: erga hidda gadi fageessafatanii, Woyyaaneen OPDO iyyuu balleessuuf waan maqaa Oromoo qaburratti duulli banameera.

Oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin guyyaa kaleessaa (8.6.2015) gabaaseen, balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee, markaattoo iddoo Sharaa Taraa jedhamutti tibbana ka’e ture gabaasuuf, ogeessi kaameraa, konkolaachisaafi rippoorterri dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaa miidiyaalee biyya keessaa kan biro wajjiin achitti argaman. Haa ta’u, malee gaazexeessitoonni kunneen, waan namni hin yaadneefi isaan hin shakkinetti isaan mudate. Poolisoonni Federaala, gaazexeessitoota Raadiyoofi TV Oromiyaa gaazexeessitoota biraa addaan baasuun qabanii reebanii(tumanii), keessumattuu ogeessi kaameraa Obboo Leellisaa Nagarii hospitaala Paawuloos akka seenan gabaafameera.

Wanti nama ajaa’iba, opdon gogaa Oromo’oo, akka tolee sa’a harkuutti uffattee jirti malee, dantaa Oromootiif akka hojjataa hin jirree Oromoo dhiisaatii ormille ni beeka. Haa ta’uutii garuu, habashootaafi Woyyaanotatti maqaan ‘Oromoo’ jedhamu alaarjikii itti ta’uudhaan mataa dhukkubsuu irra dabree, dhaabuma ofii ijaaran shakkan. Haati hattittiin ilmoo ishee hin amantu akkuma jedhamu, woyyaaneefi habashoonnille gocha isaanii waan beekanuufi opdo misikiina shakuun bir’atan.

Waa’iloonni koo yeroo ani Dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaa keessa hojjataa ture waliin hojjachaa turre hedduun dhaabata san keessaa dhiibbaafi cunqursaa hedduun ari’amaneeran. Akka carraa ta’ee isaan keessaa anille, namoota ajaja woyyaaneetiifi mallatoo opdo tiin ari’ame keessa nama tokko. Dhaabbata san keessatti, marsa duraatiifi gara gaazexeessitoota torbaa bara 2011 anaan dabalatee ari’ane. Yeruma san, ammoo gaazexeessitootaa Oromoo qulqulluu ta’an, Oromummaa isaanii qofaaf hedduu isaanii achuma dhaabbata san keessati mana kitaabaa, kutaa meeshaa, kutaa taa’anii yaada uummataa bilbilaan fuudhaniifi kkf ramaduun hamilee isaanii caccabsanii irra deeman.

Bara dhegendaa (2014), ammoo dubbii maaster pilaanii ka’een wal-qabatee, Oromoo qulqulluu qofa ta’uu isaaniitiif gaazexeessitoonni 17 dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaa keessaa ari’amaneeran. Ariisaa gaazexeessitoota Oromoo guyyaa tokkotti namni 17 oli miidiya tokko keessaa ari’amuu isaaniitiif addunyaarratti rikeerdii ta’ee galma’ee. Dhaabbanni mirga gaazexeessitoota biyya lafaatiifi falmu CPJ (Committee to Protect Journalists) dhimma gaazexxeessitoota Oromorratti raawwatame kana faana dhahuun gabaseera.
https://cpj.org/…/twenty-ethiopia-state-journalists-dismiss…

Mudannoo kan biraa, miidiyaalee Itoophiyaa irraa adda baasanii, dhiibbaa gaazexeessitoota Dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaarran gahan isinitti haa himuuti. Barri isaa bara dhengeeddaa (2014), yeroo ayyaanni saboota, sabi-lammootaafi uummattoota Itoophiyaa naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamee turetti, garoota jilaa naannoolee sagalii Itoophiyaa hunda keessaa dhufaniifi jala bultii ayyaana sanaarratti magaalaa Harar keessatti simmannaan taasifameef. Miidiyaaleen biyya Itoophiyaa hundinuu ayyaana gabaasuuf achitti argamuun asiifi achi fiiguun aadaa sabaafi sab-lammootaa hedduu waraabaa gabaasaa turan. Guyyaa sanatti, ammas dubbiin akka Obboo Leellisaa mudatee, gaazexeessitoota Dhaabata Raadiyoo TV Oromiyaa (DhRTO) wanti isaan sirumaa hin yaadin isaaniin mudate.

Sunille: Gaazexeessitoonni DhRTO kunneen, garee jila saboota Itoophiyaa hedduu bakka bu’uun, ayyaanarratti argamuuf dhufan garii isaanii akkuma isaan wal-duraafi dubaan magaalaa Hararii gahanii qubataniin dubbisaa turan. Yeroo garuu, gareen jila naannoo Tigiraay dhufan, gaazexeessitoonni DhRTO, mooraa imaltoonni garee jila naannoo Tigiraayii itti boqatan seenanii warabanii oduu hojjachuuf yaalanitti, seensefamuu dhoowwaman. Gaazexeessitoonni, waraqaa eenyummaa baasanii Tigirootatti muldhisan…ammalle numa dhoowwan. Garee biroo waraabaa akka turan amansiisuuf yaalanille, gonkumaa gaazexeessitoonni Oromiyaa mooraa imaltoonni garee jila Tigiraay irraa dhufan seenuu akka hin dandeenne jala sararanii itti himan.

Gaazexeessitoonnille akka saree dhufteetti eegee saabatan dhiisanii deeman. Yaa OPDO, erbeen siin qaban haa baddu! Woyyaaneen maqaa Oromootiin, Oromiyaa ittiin saamuuf si ijaartee, akka farda gaariitiifi akka kondomiitti sitti gargaaramuun dhuma keeti boolla kosii keessa buusuuf yeroo deemamu garaan kee si hin aaruu? Maqaa keetiin yoo uummata Oromoo fixan sitti hin dhaga’amuu? Yaa OPDO, maqaa Oromootiin suma yoo wayyaaneen hudduu keessa si dhiittu, Oromoon siif garaa hin gubatuu? Yaa OPDO, aangoo lubbuu qabdulle sitti hin kennanuu aangoo harcaatuu malee; ati erguu hin dandeettu ergamuu male. Silaa biyya keetiratti namni jara erguun male siidha; garuu erguun osoo sirra jiraatuu hanga yoomiitti ergamtaa? Awwaalli siif qotamaa jiru yoom sitti mul’ataa? Qaanii maqaa keessaniin Oromoorra gahaa jiru yoom isinitti dhaga’amaa…?

Woyyaaneen akkuma garaafi lafa Oromoo baraa dhufteen, kallattii hedduudhaan kabajaan isiin OPDOfi Oromoof qabdulle gadi bu’aa dhufe. OPDO kan ijaaraniif, duraan Oromiyaa ittiin seenuuf. Woyyaanonni erga Oromiyaa seenanii qabataniin booda, barbaachisuummaan OPDO gadi bu’aa dhufeera. Ofumaa isaaniitiif OPDO lammeessoo ta’aniiran. Kanaafuu OPDO, isin balleessuuf isinitti deemaa jiran. OPDO yoom siif galaa? Bishaan dhangala’e dhaqqabanii hin waraabanu lakkii OPDO?

Woyyaaneen qabeenna Oromoo saamtee galuuf dhufte; amma ammoo lafuma keenarratti waggaa dhibba akkuma Nafxanyootaa nu gabroomsuuf karooraa maaster pilaanii baafattee magaalota naannoo Finfinnee jiran fuchadhuun “…ni misoomsinaa; Oromoon gadi haa dhiisuu…” jedhan. silaayyuu Woyyaanumatti biyya bulchaa jiraa, maaster pilaaniin kun bulchiinsuma OPDO jalatti maaliif haa misoomuu jedhuu dhiisanee? Yoo xiqqaate afaan hojii OPDO afaan Oromooti…kunuu Habashootaafi Woyyaanotaaf mataa dhukkubbiidha. Dubbiin maaster pilaanii kanaan akkana jechuun isaanii, “…kana booda hin barbaachiftanii, biyya barree jirraa… akka feenee keessa deemna, tokkoon kee yoo dubbatte ‘likki yigaal’, qorsa siif qonneerra…” jechuun kanumaaf. Yaa OPDO yoom siif galaa…?

Gama biraatiin akkuma OPDOfi Oromoolle tuffataa dhufaniin, sagantaa Afaan Oromoo Dhaabbata Raadiyoofi TV Itoophiyaa keessaa ni cufane; hojjatootta sagantaa Afaan Oromoorra hojjatan gara 60 gahan diiganii bittineessane. “yoo barbaaddan gara naannoo, Oromiyaatti galaa afaan Oromootiin hojjadha; sanii miti jennaan afaan Amaaraatiin hojjadhaa..” jedhaman gaazexeessitoonni Oromoo Televeshiiniifi Raadiyoo Itoophiyaa keessa hojjatan. Gariin isaanii Adaamaa gara Dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaa dhufan. Gariin isaanii ammoo ni faffaca’an. Kuun isaanii ammoo afaan Amaaraatiin hojjachuuf dirqamanii gadi itti taa’an. Gaazexeessitoonni gara Adaamaa dhufan, haalli achi ture isaan simachuu dide. DhRTO Adaamatti argamulle, miidiya maqaa Oromoo uffateeru malee, hojiin isaanii kanuma Raadiyoofi TV Itoophiyaa san caalaa hamaadha.

Dhaabbanni Raadiyoofi TV Oromiyaalle, dhaabbata habashoonni Afaan Oromoo danda’an keessatti of ijaaranii, gaazexeessitoota Oromoo qulqulluu ta’anitti, haadha masaanuu (haadha buddeenaa) ta’uudhaan iddoo itti dararaman ta’ee argame. Oromoon haadha ofiirraa adda baafamee, haadha buddeenaatiin hanga yoomii rakkataa? Oromummaan qofti maaliif badii ta’aa? Kun yoom OPDOtti mul’ataa? OPDO Oromoo qulqulluu ta’an maaliif warra gumaa Oromotti ta’uuf deemanii? Maaliif waamicha qomoo isaanii isaaniif godhamaa jiru didanii orma dhaga’aa jiru….? “Mucaan nyaanyaa jedhe nyaachuu hin oolu” jedha mammaaksi Oromoo. “Xiqqoo turra malee, numa urra jette booombiin…”

The post Voices for voiceless appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/voices-for-voiceless/feed/ 0
The Oromos Under the Leadership of OPDO Should Line Up with the Dominants OLF and QEERROO http://www.bilisummaa.com/the-oromos-under-the-leadership-of-opdo-should-line-up-with-the-dominants-olf-and-qeerroo/ http://www.bilisummaa.com/the-oromos-under-the-leadership-of-opdo-should-line-up-with-the-dominants-olf-and-qeerroo/#respond Mon, 27 Apr 2015 22:45:16 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7264 My objective of writing article on this topic is based on the the development of our struggle against the dictator the Ethiopian government from time to time. I believe that if we intensify our revolt from inside the ruling party and the struggle from outside with a freedom fights ,we can accelerate our independence. The …

The post The Oromos Under the Leadership of OPDO Should Line Up with the Dominants OLF and QEERROO appeared first on Bilisummaa.

]]>
My objective of writing article on this topic is based on the the development of our struggle against the dictator the Ethiopian government from time to time. I believe that if we intensify our revolt from inside the ruling party and the struggle from outside with a freedom fights ,we can accelerate our independence. The more we multiply our unity among those who believe in the independent state of Oromia the more strong our struggle will be.”Reefa firaa torba garagalchu jette Oromoon”

OPDO is an organization fabricated by TPLF to control the Oromo people in a systematic way.  OPDO’s have claimed a lot about their originality from Oromia in Salale Zone  Darraa district for about 24 years.  However , TPLF changed their  whole story  and make the establishment of OPDO in Adet Tigray as the protest against the  Addis Ababa Master Plan getting intensified since last year.

We Oromos don’t care about the place where the OPDO’s established. But we do care about their effort to obstacle the Oromo struggle. Any barrier on the way of our freedom should be removed. So eliminating OPDO’s have to be the first homework for the Oromo people. Completing this job will be the the first chapter of our success diary. It will be easy at the same time difficult task. It depends on how we gonna use our mind. It needs careful and systematic steps and measures. To do this we need to  know the constituents of OPDO.

OPDO is  the puppet party that is subservient to EPRDF and created by the TPLF itself. Most of the top officials of OPDO are not Oromos at all and  they are Afaan Oromo speaker outsiders. However the majority of the memebers of OPDO’s are Oromos who forced to be a member either directly or indirectly. If you do easy research on the government workers and some other Oromo individuals in Oromia ,you will get a couple of common reasons.

The first common reason is that they are directly forced to be member other wise they would be  categorized as the OLF supporter and would be thrown to prison.
The other reason is that they would not have a life in Oromia. They can’t be employed or cannot do any survival business unless they are members. The third is some of them preferred to rule the Oromo people by themselves rather than the cruel outsiders. Three of them have few things in common: they are Oromos, they love and believe in OLF though they been used to discriminate and exploite the Oromo People in Oromia. They have mistaken two big things. The first is they wait OLA to come and to fight for them rather than revolting by themselves. Expecting OLF to create miracle so for them to join at some safe point  will not be acceptable.  So they have to reject the leadership of OPDO of those real puppets of TPLF and have to join the majority Oromos to the struggle. The concerned Oromos know how important the internal struggle is. So you are in a good position to contribute with the internal work for the freedom of Oromia than exploiting and massacreing the Oromo people together with enemies.

However the top officials of the OPDO  are the real puppets of TPLF. They kill ,arrest, and massacree the Oromo people. They are mentally and morally dead but physically alive criminals. They are on the same list enemies for us. So we have to fight them on the same way we fight the TPLF. But the easiest way to fight them is to take a measure and the punishment by the Oromo people under their leadership.

So the Oromo people under the control of these devil OPDO leadership should reject their management and have to say no to them in every sector. Now it is the best opportunity to make huge regional revolt against subjugation like the Oromo nationalist students did. So it is the time  for the people under this leadership to join the majority of the Oromo people nationalists of Qeerroo  and OLA. The more we United against the dictator Ethiopian government(TPLF) the stronger we will be and the quicker the freedom of Oromia will be.

How the Oromos under the OPDO leader should line up with Qeerroo and OLA is the assignment  for all Oromo people who wants the freedom of Oromia. We have to figure out how and take action with brave heart knowing either of two positive things will happen either to live or to die. Both are the best gift we can ever  give for our future generation.

OROMIA SHALL BE FREE.

Yunus Abdellah Ali

The post The Oromos Under the Leadership of OPDO Should Line Up with the Dominants OLF and QEERROO appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/the-oromos-under-the-leadership-of-opdo-should-line-up-with-the-dominants-olf-and-qeerroo/feed/ 0
KUTAA 2ffaa SAGANTAA KEESSUMAA WA’EE LOLA ANNIYAA DAWADHAA SHOW MORE http://www.bilisummaa.com/kutaa-2ffaa-sagantaa-keessumaa-waee-lola-anniyaa-dawadhaa-show-more/ http://www.bilisummaa.com/kutaa-2ffaa-sagantaa-keessumaa-waee-lola-anniyaa-dawadhaa-show-more/#respond Mon, 20 Apr 2015 18:03:55 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7153 The post KUTAA 2ffaa SAGANTAA KEESSUMAA WA’EE LOLA ANNIYAA DAWADHAA SHOW MORE appeared first on Bilisummaa.

]]>

The post KUTAA 2ffaa SAGANTAA KEESSUMAA WA’EE LOLA ANNIYAA DAWADHAA SHOW MORE appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/kutaa-2ffaa-sagantaa-keessumaa-waee-lola-anniyaa-dawadhaa-show-more/feed/ 0
Ethiopia: Opdo’s Success Emanates From Its Democratic Nature – Veteran Combatant Bacha Debelle http://www.bilisummaa.com/ethiopia-opdos-success-emanates-from-its-democratic-nature-veteran-combatant-bacha-debelle/ http://www.bilisummaa.com/ethiopia-opdos-success-emanates-from-its-democratic-nature-veteran-combatant-bacha-debelle/#respond Fri, 27 Mar 2015 21:13:37 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7021 By Daniel Beyene In a recent exclusive interview with EPA in connection with the Silver Jubilee of the Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), Veteran Combatant and Lieutenant General Bacha Debelle stated that the success story of OPDO emanated from its internal democratic nature. According to Bacha, before OPDO came to exist, there were a number …

The post Ethiopia: Opdo’s Success Emanates From Its Democratic Nature – Veteran Combatant Bacha Debelle appeared first on Bilisummaa.

]]>

In a recent exclusive interview with EPA in connection with the Silver Jubilee of the Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), Veteran Combatant and Lieutenant General Bacha Debelle stated that the success story of OPDO emanated from its internal democratic nature.

According to Bacha, before OPDO came to exist, there were a number of liberation fronts in the name of the Oromos. However, OPDO succeeded in satisfying the dire needs of its people in the shortest time possible because the Organization put the interests of the Oromo people above anything else.

“For instance, the Oromo Liberation Front (OLF) believes that Oromia should declare independence from Ethiopia as it is under the yoke of colonization. This is totally unacceptable and proved to be wrong on several occasions by the Oromos at large,” he added.

Bacha went on saying that the reason why the Oromo people took up arms against the successive monarchical and tyrannical regimes of Ethiopia along with other nations, nationalities and peoples of Ethiopia was for the noble cause of self administration. They as well struggled for a united Ethiopia based on the goodwill of all nations, nationalities and peoples of the country.

Source: allafrica.com

The post Ethiopia: Opdo’s Success Emanates From Its Democratic Nature – Veteran Combatant Bacha Debelle appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/ethiopia-opdos-success-emanates-from-its-democratic-nature-veteran-combatant-bacha-debelle/feed/ 0
Hamma hin jirree bookkisa dullacha http://www.bilisummaa.com/hamma-hin-jirree-bookkisa-dullacha/ http://www.bilisummaa.com/hamma-hin-jirree-bookkisa-dullacha/#respond Sat, 21 Mar 2015 11:16:15 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6929 Gidduu kana gara Awaasaa kanaa dullachi Tigree adeemsa seenaa hin hubannee fakkaatu tokko Oromoon isuma Yohaannis arraba irraa cire sana se’ee farra Oromummaan yoo bookkisu dhagahame. Oromiyaan erga koloneeffamtee kaasee sochiin gara bilisummaatt Oromoon godhu hundi beekaa haa tahu wallaalummaan kanuma isee keessaa bahanii diinaaf ashkarummaa bulaniin hankaaffamaa yoona gahe. Oromoo uumaan waan itt bobaa’an …

The post Hamma hin jirree bookkisa dullacha appeared first on Bilisummaa.

]]>
Gidduu kana gara Awaasaa kanaa dullachi Tigree adeemsa seenaa hin hubannee fakkaatu tokko Oromoon isuma Yohaannis arraba irraa cire sana se’ee farra Oromummaan yoo bookkisu dhagahame. Oromiyaan erga koloneeffamtee kaasee sochiin gara bilisummaatt Oromoon godhu hundi beekaa haa tahu wallaalummaan kanuma isee keessaa bahanii diinaaf ashkarummaa bulaniin hankaaffamaa yoona gahe.

Oromoo uumaan waan itt bobaa’an hunda akka keessa hin deebi’amnee fi shafisaan hojii irra oolchuun beekamu. Akka loltuutt janna kumi gad hin qabne. Kanaaf koloneeffataan loltummaan madaqfachuuf isaan keessaa madaqfachuuf durfannoo kennaa. Duula keessaa fi alaaf Oromo irratt utuu hin hafin kan hiriirsu caalaatt jaruma akkasiitii. Garaa guuttannaan kan ajajaman hojii irra yoo oolchan aadaa fi seera safuu akaakilee saaniillee kan dagatan hedduu dha. Kan dur “garbicha abbayyee” jedhanii dhaadatan amma” garbicha abaluu” jedhanii maqaa kan isaan bulchuun dhaadachuutu boonsaa taheefii.Qabasaawoti farra kolonii tahan tokko tokko galtoota diinaan itt bobbaafaman ilaaluun Oromoo” akka gabbistuu humna koloneeffatuutt ilaalu. Si’ana kanneen diina tajaajilutt qaana’an lakkofi saani guddataa jira. Barri Oromoon hoomaan diinatt buluuf gara mooraa saatt girrisan dur hafe. Faarrri jiru humnoota bilisummaaf tumsuun ummata hacuuccaa jala jiru aangessuu dha. Sochiin bilisummaa Kallacha qabsoo saa ABOn eegalame lafa Oromiyaa qofa utuu hin tahin sammuu diinaan dhiqame bilisoomsuu dabalata. Hanga kan surriin faalame jiranitt Oromiyaan bosona abbaan fedhe soma waraanaa keessaa muratu taatee hafti. Kanaaf yeroo dhaaba diinni maqaa Oromoon ijaare yaadannu kun irraanfatamuu hin qabu. Lammii ofii joonjessaa keessatt dhiisuun ofii qaanii tullachuu taha. Dhaabi diinaa eenyummaa saaniin akka wal hin gitne guyyuu itt himuu dha. Kan gooftaan salphisett dabalanii soqoluu fi abaaruun sabichaaf bu’aa hin qabu. Kan tarkaanfatooti yaadan akka sanatt ta’uu qaba. Tarkaanfatummaan dhuunfaa gita tokkoo yk gola tokkoo miti; murannoo abba abbaa yk murnootaa jireenya hundaa keessaa babahanii jijjiiramaa hawaasaa wayyeessuuf ijaajjani. Dhoofsisi ni dandahama taha, garuu kaayyoon sabichaa dhoofsisa keessa hin galu.

Ijoolleen Tigray Oromiyaa kan qabate tooftaa abboolii see jijjiirattee yoo tahu tarsiimoo muummicha garuu akka turett dhiistee. Qabsaawota Oromoo sabboonoo turaniin dirree lolaatt qubaa wal haqabaatan malee ergama saani isa guddaaf akka barbaadanitt galmeessuunii hin milkoofne. Haa tahu tuqaa jabaa fi laafaa Sochii Bilisummaa ummata Oromoott quwaachuuf saaqaa kan argatan yerosi. Sun dursanii akka itt fashalsiisan karoorfachuuf isaan gargaareera. Akeeki bu’uuraa Oromoo keessaa namoota sossobanii hawwachuu yoo tahu sunis akka abboolii saanii ifatt ashkarummaaf miti. Garuu maqaa Oromummaan dhaaba fakkeessaa, kan saaniin walqixxee fakkaatu uumuunii. Lookoon itt hidhaan akka isaan se’an dhokataa utuu hin tahin kan hundi arguu dandahu ture. Akkasitt jaarmaan Oromoo sobaa, DhDUO (OPDO) Hidhamtoota waraanaa dhandhooname. Amaaraafis “Jaarmaa Demokratawaa Ummataa” biraa itt ijaaranii hogganummaa ABUTn (TPLF) kan amma biyya bulcha jedhamu ADWUI (EPRDF) uumame. OPDO jechuun Tigree fuuloo Oromummaa kaawwatee Oromiyaa bulchu jechuu dha. TPLF kan humna tarkanfataa of fakkeessee dhufe keessisaa bulchoota empayeritt darban hunda caalaa duubatt harkistu akka tahe bulee of saaxile.

Kanneen miseensa OPDO jedhaman akkuma galtuu durii ashkaroota gooftaa bulani malee Oromiyaa kan iddoosan mitii. Namooti Oromoo tokko tokko baasanii OPDOn ashkarii dha jechuuf mamii qabu turani. Kanneen biraa garuu irrabuusa ”Maxannee” jedhu kennaaniifi turan. Amanamummaan saa itt fufuu mirkaneeffachuuf tibba tibba OPDOn walgahii gooftoliin dura taahaa tahanitt “gimgamaa”f waamama ture. Miseensoti OPDO hanga hardhaatt gamagama kanaan arrabsamaa, itt dheekamamaa, doorsifamaa, itt ori’amaa, ari’amaa, dhabsiifamaa fi hidhamama jiraatan. Gidduu kana beekaa haa tahu utuu hin beekin hariiroon koloneeffataa fi OPDO gidduu bora’uun galma koraa keessa dhimmiste. Dullachii Tigray tokko Awaasaatt hogganoota maxxannee saa galma tokkott dachaasee yoo dheekkamuu fi itt kakatu dhagahme. Machaaye taha malee akkas uggee tuuta kanniisaatt hin bu’u.

Moo’ummaa Oromiyaa heeran beekne jedhan irra tarkaanfate. Ibdi saa OPDOn utuu hin daangahamin ummatichatt utalee. Kan nama dhibu jalee saatt dheekkamuu saa miti. Oromoo futirichoo hidhaa natt kennaa jechuu saatu Oromoo waliin aarsee kaasee. Kan walgahanuu itt qasa’aa hursanii. Sochiin bilisummaa Oromoo hamajaajii Oromoo akka itt gaggeessu sagantaa qabaa. Kakawisuun namichaa wanti saganteeffame lafa irraa harkifamuun haaraa fakkaate malee qaamumaa roorroo koloneeffataati. Gochi saa maalummaa EPRDF addaababayitt saaxile Oromoo bu’aa mamii kennaafii turan rifachiisee malee kan maalummaa saa beekan hin dinqisiifne. Dullachichi, OPDOn roobootii Adda Bilisummaa Tigray Addeetitt tumame malee angoo Oromo akka hin taane kan ciicataniif mirkaneesse.

Jarri dorsifame galtuu haa tahan malee maqaa Oromummaan itt dhaadatame. Gabaatt baasanii Oromummaatt qoosuutu nama finiinsee.Nuti walqixee dha jechaa hoogganoota DhDUOtt akka ijoollee dheekamuun miseensota hagam tuffataniituu? OPDOn dhaabota biyya bulchan keessaa akka tokko tahett himamuufiin, isa “Gowwoomsaa Indaaqqoo teephaan kuffisanii” jedhan sana jechuu dha. Amma sossobaan dhossaa sun dhoohee bakka guutee hedduu qaanessee. Hamaa dhufaa jiru ofirraa faccisuuf qophii dha? Oromoon qaaniin du’a caalti jedha.

Teknoolojiin si’anaa Shashamannee taa’ani kan diinqa Awaasaa hasaasamu nama dhageessisaa. Dullachi Wayyaanee sana dagachuun yk maal abbaasee taati jechuun hogganoota maxxannee goleett galchee bookkise. Lafa saba keessanii dabarsaa kennaa yk isinin agarsiisa jedhe. Filmaati du’a hin olle du’a boonsaa du’uu yk miillatt kufuu dha. Walqixxummaan dhaabota ADWUI fakkeessan hafee, sobaa tahuun afaan bulchaa Oromiyaa isa dhugaa irraa dhagahame. Kana booda silaa hin qaana’anii nut dhaaba keessan jedhanii Oromoott dhaquu laata? Hariiroon waggaa digdamii shaniif shaakalamaa dhufe hardha akka tasaa bahe hundi dhagahuun sabboonota waliin aarsuu dandaha taanaan akka hin caamne qixuma sanatt eeguu dha. Sanatu yartuun namatt taphachuu irraa ittisaa. Kanaaf baraan tasummaan tuttuqaa diinaan weraruu irra dursanii itt yaaduun of cimfachuu dha. Yeroof “Qeerroon mataa tuutaa hin jarjartu suuta” Gaddisaa waliin jennuu laata? Garuu hamma yoomiitt haa harkifannuu?

Mootumaan Habashaa erga dhuma Jaarraa 20faa gara heeduu galtuu Oromoo meeshaa godhate kan Oromiyaa fi saboota biyya biraa dhiitaa fi gadi qabaa as gahe. Oromoo kan tahan hanga diina saba ofiif hirree tahu dhaabanitt tuffii halagaa jalaa birmadoomun hin jiru. Habashaan dur walqixxummaan hafee maqaa dhahuufuu Oromo ciigahu, amma yero barri isaanitt badu jalummaa abba tokkoota kana akka waan Oromoon Habashaan walqixxee Itophiyaa bulcha tureett hodeessaa jiru. Empayerri addunyaa darban hundi dantaa ofiif ummata koloneeffatan keessaa raayya guddaa hiriirsaa turani. Fakkeenyaaf yero Britanian Xaaliyaa cabsee Haayila Sillaasee aangoott deebise qondaalota waraana yartuuf malee kan adda lolaatt bobbaase biyyoota kolonii ofii fi kanneen biyyoota Awuropaa keessaa ture. Isaan keessaa biyyoota akka Sudaan, Kongo fi Asiya dhahuun ni dandahama. Xaaliyaaniinis Habashaa kan ari’e harka caaluu Eertranota, Somaalota fi Libiyaanota bobbaaseetu. Jarri sun maqaa ummata ofiin utuu hin tahin abba abbaan qooda fudhatani. Biyyooti saanii hamaaf haa tahuu tolaaf itt hin gaafatamani; Biritaniyaa fi Xaaliyaas waliin bulchan jechuun kolfa taha. Qoodi abba tokkoonni Oromoo taphatan jedhamuus sanumaa.

DhADUO fi miseensoti DhADUO amma jiran uuman adda. TPLF DhAdUO ijaaree godaa hanga gubbaatt boojuu hamileen cabdee ofiif kan Shabiyaan kenneef itt naqe. Hedduu fixee isaan hambisuu saaf boojuun sun akka Waaqaatt sodaataa fi sagadaafii jiraatani. Boojuun, garri caaluu annisaan dhumee keessa keessaa tufamaa hardha gahani. Amma xinnoo qofti gubbaatt hafanii jiru. Kan gidduu kana dheekkamsi dullachichaa itt anga’es isaanuma. Barbaachisummaan saanii raawwachuutt jira. Biyyas afaniis waan barataniif sichi jabbiin gayyaa kan isaan barbaachisu itt hin fakkaanne. Hedduun miseensaa OPDO dargaggoo dhihoo madaqfamanii. Gidiraa angafooti dhandhamatan hin argannee. Kanaaf surrii dhiqaan saanis adda. Akka angafoota saanii qofa utuu hin tahin yoo fedhan sammuu yaadu xinnoo hin dhabani. Sossobaa fi uleen kan sarmanii fi hin sarmine jiraachuu haasaa dullachichaa irraa heduun ni dandahama. Jara sarmuu diddan itt fakkaatett dullachichi kan yeelalee.

Miseensoti OPDO garri caaluu ayyaan laallattumaan haddheeffamu. Ayyaan laallattumaan gar lamaan ilaalamuu dandaha. Tokko carraan ruuchoo guuttachuu nan darbin jedhee kan itt duudee. Kaan rakkina ummataaf falli achiin argaminnaa jedhee karaa gabaabfachuu itt goree. Walabummaatt karaa gabaabaan hin jiru dafqanii dhiiganii babanii bira gahama. Garuu karaa jalqaban irraa muuxannoo gowwummaa saanii itt mullisu ni argatu taha. Keessummaan abbaa biyyaa irraa qabeenyaa fi ulfina mulquu qofa utuu hin tahin enyummaa saa haquunis akeekaa saa tahuu ni hubachiisa. Sun gara sochii jaalbiyyummaati isaan sherersu hin dandahu taanaan homtuu hin dandahu. Danbooba cimaa akka sibiilaa, kaasaa saba ofiitii dudhama fi kaayyoo Oromummaaf kutannoon bobbaanaan Wayyaanee hafee gaarriyyuu isaan dura dhaabbachuu hin ugguu. Lubbuu ofii caalaa kan nama mararu hin jiru. Garuu gara fedheenuu duuti hin oolu. Garuu kan bahuu hin oolle birmadummaa gatiin hin argamne biqilchaa du’uun salphina dhuma hin qabne keessa jiraachuu irra maqaa qaba. Kan Itophummaaf gororanillee dura of tahaanii milla ofiin yoo ijaajjaan ulfina argatu. Yoos qofa dhaggeeffatamu. Dullachichaa fi hiriyooti, injijjii qabsoon bilisummaa itt naqee harcaasaa dhufan, boquun dhiitahu, garaan afuufamuu qofa utuu hin tahin addunyaa irraa dhageettii fi ulfina kan argatan kaasaa hedduu keessaa tokko yerositt duubbee jabaaf amansiisaa qabaachuu dha.

Tuttuqaa diinana danfuu utuu hin tahin waan tahu malutt dursanii sonaan qophawuutu kan miidhaman irraa eegama. Dullachichi quufee bulgahuun nama rifachiisuu hin qabu ture. Oromoo fedha keenya dura dhaabbatu “Likki innasgabbaalle” jechuun maal jechuu dhaa? Awwaaressee lafaan walqixxeessuufii laata.? Likkiin itt galamu maaliin dhahama laata? Ummaticha gad ciree kan saan wal qixxeessuufii laata? Kanaan duras hileefii hin beeku, amma meeshaa shaffisiisu argatee laata? Gorsa Gooftaa Isaayyas Afawarqii dhagahee angoo 39 haquufii laata? Hacuuccaa nutt jabeessuuf wanti isaan kanaa dura hin tolchin hin jiru. Haa tahu malee akka isaan warraaqsa Oromoo qubaa tokko duubatt deebisuu hin dandeenye dargaggoon Oromoo mirkaneessitetiifi. Afrikaan kan dhaloota itt haanuuti; qoodi gadamoojjiini kan darbe keessa deebi’anii ilaaluun madaluu malee, wanti ofii roga dhabsiisan tarkaanfii fi wal qayyabannoo dhaloota egereett darbee gufuu akka tahu gochuu mitii. Waa’ee Empayer Itophiyaa bosostee gadooduun yaada duubatt hafaa dha. Garaa garummaa malee Afrikaanoti hundi kuukkii kolonummaa keessa deebi’anii ilaaluu qabu. Hogganoota, biyya, ummataa fi ofii saanii akka addaanjiro walirratt hin hirkanneett ilaalan utuu hin tahin, ummati AfriKaa fulduratt bahee akka fedha saatt waldiyyaa saa ijaarrachuu dha. Darabee saanii kan biraa darbanii too’achuu fi garbbomfachuuf gaggabuu irra, murnooti bilisummaa ummata keenyaaf qabsofne jedhan, “bilisummaa” argame sana akkamitt akka ummataaf tursan beekuu qabu. Bu’aa wareegama kumootaan argamett roorrisuun sabicha gidiraa arge sanaaf qofa utuu hin tahin qaabannoo jaalbiyyoota boqotanii jeequu fi salphisuu taha. Balleessaa darbeef gaabbanii gocha fokkuu irraa of qoqobuun, ajjeechaa dhuma hin qabnee fi hidhaatt nambiyaa guuruu dhiisuun beekaa tahuu dha. Sana gochuun eenyuun tajaajilu, eessas gahuuf? Sun maqaa saanii Kuwisling (“Quisling”), Mussolinii fi Hitler waliin gataa kosii seenaatt ergaa. Of sirreessuu baannaan bubbeen ummatootaa mal fiduu akka dandahu isaanuu beeku. Bookkisi dullachaa waldhabdee turett waa hin dabalin malee hariiroo dhaloota egeree godinichaa irratt goodanisa dhiisu hin dhabu.

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu!

Ibsaa Guutama

Bitootessa 2015

Source: gubirmans.com

The post Hamma hin jirree bookkisa dullacha appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/hamma-hin-jirree-bookkisa-dullacha/feed/ 0
Namni mana tokko jaaru citaa wal hin saamu http://www.bilisummaa.com/namni-mana-tokko-jaaru-citaa-wal-hin-saamu/ http://www.bilisummaa.com/namni-mana-tokko-jaaru-citaa-wal-hin-saamu/#respond Thu, 19 Mar 2015 17:01:20 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6910 By Jafer Ali Bitooteysa 19, Br 2015, Jaafar Ali, Norway Irraa Ee guuzni mana tokko jaaru citaa wal hinsaamu ja’a Oromoo hoggaa makmaaku. Manni isaan ajjeeran kan abbaa tokkoo waan taheef warri saamee citaa bareedaa dhaan ajjeere gama isaaniitiin bareechanii ajjeeranillee, gamni saamame ammoo addeela kaaniin citaa saansaankaa hinqabneen waan ajjeeruuf dirqamaniif maayyii irratti manni …

The post Namni mana tokko jaaru citaa wal hin saamu appeared first on Bilisummaa.

]]>
By Jafer Ali
Bitooteysa 19, Br 2015, Jaafar Ali, Norway Irraa

Ee guuzni mana tokko jaaru citaa wal hinsaamu ja’a Oromoo hoggaa makmaaku. Manni isaan ajjeeran kan abbaa tokkoo waan taheef warri saamee citaa bareedaa dhaan ajjeere gama isaaniitiin bareechanii ajjeeranillee, gamni saamame ammoo addeela kaaniin citaa saansaankaa hinqabneen waan ajjeeruuf dirqamaniif maayyii irratti manni gam tokkoon tolee karaa kaaniin dhim’isuun isaa hin oolu. Tanaa fii tana jidduu kan miidhamu eenyu yojenne eenyuyyuu osoo hintahin abbaa manaati. Kanaafuu warri mana tokko ajjeeru citaa wal saamuu hinqaban. Yo guuzni akkasii isa mudate ammaas leeccalloo isaatiif jecha kan eeggannaa godhuu qabu eenyuyyuu daran abbaa sa’ooti. Abbaa mana isaan ajjeeran saniiti jechuu kiyya.

Arr’a mata duree kanaan qalama luqqaafachuun kiyya qotaa ykn hookkara garee sab-qunnamtii Oromoo jiddutti gara kaaba Ameerikaa kana iraa dhagayamu irratti gorsa gama kiyyaa gumaachuuf hoggaa tahu, san duratti mee muuyxannoo fakkaattuu takka takka haa mil’annuu.

Rakkoon akkasii dura kan calaqqise jaarmayoota siyaasaa oromoo keeysatti. Jaarmayoota siyaasaa oromoo hoggaa jennu ammaas OPDO dhaas kan ammatu tahulle wal a’insi dhimma oromoo irratti OPDO waliin godhamu ammoo kan suduudaan wayyaanotaan taligamu taachaa akka guuza mana tokko ajjeeruutti citaa walsaamuudha jechuun dhugumattuu nama dhiba taha. Hordaa jaarmayoota walaba tahan jidduu turee fii ammaas jiru garuu fakkii godhachuu nidandeenya.

Fakkiin duraa walwaraansa baha oromiyaa keeysatti Br. 1976 – 1992 ABO fii IFLO gaafasii jidduu ture hoggaa tahu gareen lamaanuu warruma mana tokko jaaruuf bobbahan tahanille dilas wagalaafachuun isaanii dhugumattuu fuula gaddisiisaa seenaa qabsoo bilisummaa oromooti. Jaarmayoota karaa dadaatiin qabsooyna ja’anii biyya keeysa sossoohanii fii warra qabsoo hidhannoo filatan jidduus baroowwaniif ololli diigaan adeemsifamaa akka ture kan haalamuu miti. Kanneen waliin ala jiraniis taanaan deeggartootaas dabalatee bifa qaroomeen akka masaanuu siyaasaatti, ammoo akka guuza mana tokko jaaruutti osoo citaa wal hinsaamne waliin sossoohuu dadhabuun isaanii hanqina malee wan biraa ja’amuu hindandayu.

Hanqinni kun ammaas hanqina waliigalaa taachaa kan eeru jaarmayoota hawaasummaa keeysattiis calaqqisuu isaati. Kanaafiis rakkinuma amma sab-qunnamtiilee oromoo jidutti mul’atu qofa maqaa dhahuun gayaa dhaa oli. Sabni oromoo baroowwaniif keeysaa fii alattiis media mataa isaa kan isa tajaajilu osoo hinqabaatin as afe. Jaarraa odeeyfannoo kana keeysatti akka sabaatti media dhabuun ammoo arraata dhabuu dha. Sagalee dhabuun ammaas qabsoo bilisummaatiis dabalatee roga hundaanuu tabaroo dhabuu akka tahe dubbiftoota kiyyatti himuun yeroo qisaasuu malee mo’oya hinqabu. Sab-qunnamtilleen oromoo kanneen bifuma fedheenuu bu’uramanii fii saba kanaaf arraata taana ja’aniis ba’aa seenaa fii yeroon qonyee isaanii irratti jiiysan tana hubachuutu irraa eeggama. Kun tahuu baatnaan warraaqsa sabaa tin’isuu akka hindandeenye hubachuu qaban. Tin’isuu dadhabuu qofa osoo hintahin dhibaawinsa qabsoo tanaatiifiis beekaatiis tahe osoo hinbeekin qooda gama isaanii gumaachaa akka jiran dagachuu hinqaban.

Akkuma beekkamu rakkinni media oromoo humna gayaa horachuu dhabuudha. humnuma faffacaatee jirtu tanaahuu qindeeyfatanii tajaajila wayyaa gumaachuu dadhabuun osoo isaan hinhanqatin ana malee jechuu dhaan tokko kaan liqimsuuf ykn jilba waljalaa ciruuf tattaafachuun ammoo yo tahees qaamuma hanqina waliigalaa kan armaan olitti eerame saniiti.

Akka mediatti humna jechuun saaqaas dabalatee waliigala ogumaa fii dhihana technology hunda tahuu isaati. Deeraa oromoo keeysaa ammaas tokkolleen hindhabamne. Kan dhabame bifuma fedheenuu dhihana kanneen hunda qindeeysanii humna taasisuu dha.

Dhugaa dubbachuuf bara dabre gaafa OMN ifatte hujii jalqabu abdiin hin eeggamin takka walaqqifteeti turte. suniis OMN medialee oromoo kanneen humna xixiqqoo dhaan faffaca’anii liikkisan hunda walitti caasee akka humna tahanii fii qilleensa oromiyaa dhaqqaban nitaasisa abdii jettu hoggaa tahu hamma ammaatti ammoo tahuu hindandeenye. Maaliif akka hindandayin shalaguun dandayamullee suduudaan jala muruun ammoo nama dhibuun nimala. Gama tokkoon jalqabuma irraahuu warri OMN komatu hoggaa dhagayaman OMN tahuus osoo oolee hinbulini alaa fii keeysa isaa irraa hamatamuu jalqabe. Fakkeenyaaf ofmulqinsa hoogganaa boordii OMN kan duraaniitii fii lakkisanii bahuu hojjattoota adda addaa maqaa dhahuun nidandayama. Surphaan caasaa amma jirtu keeysatti godhamee fii keeysumattuu gurmaawinsi caasaa ardiilee garagaraa keeysatti adeemsifamaa jiruus hoggaa laalamu jaarmayni silaa abdii sabaa tahee laalamu kun ammallee rakkina dhawaataan isa mudachaa jiru kana irraa kan barate hinfakkaatu warri ju’uus tokkoo fii lamaa miti.

Ji’a dabre irraa eegalee ammaas murni media fakkaataa hundeeysuuf carraaqu tokko sochii akka jalqaban nidhagayama. Sochii tana laalchisee jette jetteen gama kaaba Ameerikaa irraa dhagayamtu ammaas tan abdii bara dabre walaqqifte san daranuu golgoleeysitu fakkaatti. Jechuun akkaataa kanaan agoobara OMN jalatti walitti qabamanii humna cimtuu takka horachuu irratti kan milkaawaa jirru natti hinfakkaatu. Kana jechuun koo ammoo filmaatni qabnu tokkichi tokkoo fii tokko qofa tahuu dha jechuu kiyyaa miti. Haala amma keeysa jirruun dhihanni nuti qabnu murtaawaa waan taheef malee silaa akka bal’ina keenyaatiin media meeqa nufeesisa? yo ja’ame meeqaantam tahuu akka qabu kan hinhubatne yojiraate kan hubachuu hinbarbaadne qofa natti fakkaata. Sababni isaatiis gam tokkoon balbala jirtu hunda dhadhawanii odeeyfanoo hinxilifuuf qaamni adda addaa carraa gara garaa heluu caalaa dorgommiin medialee jiddutti uumamtuus systema odeeyfannoo kan naamusa, amantaa fii ittigaafatama qabu ni uumti ja’ameeti amanama. Siistemni masaanummaa kan dorgommii fayyaaleysa taate irratti hundaawe kun ammaas sab-qunnamtiilee qofa osoo hintahin jaarmayoota siyaasaatii fiis nihojjata.

Sab-qunnamtiilee oromoo baannee hammana eega jenne ummata oromoo irraa hoo maaltu eegama? gaafiin jettuus ka’uu hin ooltu. Medialees tahe jaarmayootni siyaasaa oromoo akkumaan jalqaba irratti ibsuuf yaaletti warra mana tokko jaaru itti hoggaa fakkeeyfaman ummatni oromoo ammoo abbaa mana sanii tahuu isaa ti. Guuzni citaa walsaamu mana isaa akka buxa hindhoorkine toohachuun ammaas qooda abbaa guuzaati jenneeti jirra. Qooda qofa osoo hintahin inumaa dirqama isaati amantaa jettuun qaba.

Akkamiin toohachuun dandayama? tan jettuus gaafii biraati. Gaafii tana deebisuuf ibsa bal’aa kennuun feesisullee,

Tarkaanfiin jalqabaa caasaa seeraa tan toohannaa fii ittigaafama hindaddaaqne mirkaneeyfatte diriirsuu dha..

Siistamni toohannaa kan lamadaa dorgommii dha. Sab-qunnamtiilee qofa osoo hintahin jaarmayni siyaasaatiis tahu karaan itti leenjifamuu dandayan guddaan dorgommii hujiiti. Hujiin tokko kan madaalamu ammaas itti baha isaatiin waan taheef hordoftootni kan caalaa laphaalapheeysa isaanii caqasuu fii quuqaa irraa buqqisu filatan. Madaala kanaan hundinuu osoo hinjaalatne fedhii abbaa guuzaa guutuuf dirqaman jechuudha.

Toohannaan maayyii hariiroo hawaasaati. Hunda dura hawaasni jaarmayoota hundaahuu osoo tiifoozoo ykn dabbalootaan hindhiibamne ija takkaan laalu qaba. Hundaahuu dandayu deeggaruu fii dadhabu balaaleyfachuu dhabuutu irraa eeggama. Dhawaataaniis kan caalaa hojjatu daran deeggaruu fii kan hujii isaatiin cuqun ifdibu ammoo balaaleyfachuun waan hin oolamneef keeysumattuu jaarmayoota gumaata hawaasaatiin jiraatan biratti sodaan roga kanaan uumatuus siistema toohannaa kan ifdandaye tokko ja’ameeti amanama.

Tarsiimoo gara biraa hedduu tarreeysuuniis nidandayama. Bal’inaa yeroo biraa itti dachaanaa tii ar’aaf kanuma naaf guddifadhaa.

Bitooteysa 19 Br 2015
Jafer Ali, Norway irraa

The post Namni mana tokko jaaru citaa wal hin saamu appeared first on Bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/namni-mana-tokko-jaaru-citaa-wal-hin-saamu/feed/ 0