afaan oromoo – Welcome to bilisummaa http://www.bilisummaa.com Oromia shall be free Sun, 15 Jul 2018 12:28:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Aadaan Oromoo nama boonsa.. http://www.bilisummaa.com/aadaan-oromoo-nama-boonsa/ http://www.bilisummaa.com/aadaan-oromoo-nama-boonsa/#respond Sun, 15 Jul 2018 12:21:19 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=14390 Oromoonni #Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. Abiyyiin yeroo affeeran. Aadaan Oromoo nama boonsa. Aadaan eenyummaa, midhaagina. Aadaan Oromoo baroota hedduuf cunqurfamtee wereegamaan sadarkaa kanarra geesse.. Adunyaa hunda aadaa Oromoo barsiisuun itti fuufuu qaba.    

The post Aadaan Oromoo nama boonsa.. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

Oromoonni #Shaashamannee uffata Aadaa Oromoon mimmidhaaganii ganama ciree irraatti nyaata Aadaa Oromoo peresdantii Eertiraa Obbo Isaayyas Afworkii fi MM Dr. Abiyyiin yeroo affeeran. Aadaan Oromoo nama boonsa. Aadaan eenyummaa, midhaagina. Aadaan Oromoo baroota hedduuf cunqurfamtee wereegamaan sadarkaa kanarra geesse.. Adunyaa hunda aadaa Oromoo barsiisuun itti fuufuu qaba.

 

 

The post Aadaan Oromoo nama boonsa.. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/aadaan-oromoo-nama-boonsa/feed/ 0 Aadaa Oromoo
Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama? http://www.bilisummaa.com/kitaabootni-afaan-oromoo-eessatti-gurgurama/ http://www.bilisummaa.com/kitaabootni-afaan-oromoo-eessatti-gurgurama/#respond Thu, 02 Jul 2015 14:24:55 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7785 BEEKSISA KANA BOODA KITAABA AFAAN OROMOO IDDOO BITANNU DHABNE JETTANII NUKOMATTUU LAATA? AKKAAKUU KITAABOTAA AFAAN OROMOO 100 OL TA’AN IDDOO ISINITTI ARGACHUU DANDEESSAN HAALA KANAAN QINDEESSINEE YEROO SINIIF DHAAMNU HEDDUU NUTTI TOLA!! Dafaa daddafaa iyyaafadhaati dhaqaa bitadhaa Yaa OROMOO!!! 1. Gada Book shop- Merkato in front of Bus station Tell: 09 11 11 22 93 …

The post Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama? appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
BEEKSISA

KANA BOODA KITAABA AFAAN OROMOO IDDOO BITANNU DHABNE JETTANII NUKOMATTUU LAATA? AKKAAKUU KITAABOTAA AFAAN OROMOO 100 OL TA’AN IDDOO ISINITTI ARGACHUU DANDEESSAN HAALA KANAAN QINDEESSINEE YEROO SINIIF DHAAMNU HEDDUU NUTTI TOLA!!
Dafaa daddafaa iyyaafadhaati dhaqaa bitadhaa Yaa OROMOO!!!

1. Gada Book shop- Merkato in front of Bus station
Tell: 09 11 11 22 93
2. Elellee Book shop- Merkato in front of Bus station
Tell: 0911 64 10 66
3. Jafar Book shop- Lagahar behind A.A. U. School of comers
Tell: 0911 12 53 24
4. Universal book shop- Arat Kilo in front of menilik II School
Tell: 011-111-04-26/011-156-63-97
5. Littman Trading -Churchil Godana in front of Emigration
Tell: 0911 89 94 68/09 30 01 34 22/0111262021
6. Hawi Book Store -Shashamane
0911704376/0916768654
7. Bokkuu Adaamaa (Wassinee Bashaa
Tel. 0911628701
8. Mana kitaabaa Subii-Naqamtee
0911787196
9. Ayaanaa PLC-Finfinnee -Saarbeet
Tel .0939508211
10. Book for All -Finfinnee -Ammist Kiiloo
Tel-0910245433
11. Mana Kitaabaa Dhaloota Qubee-Sabbataa
Tel. 0912643162/0913973358
12. Mana gurgurtaa kitaabaafi HuccuuAadaa Tokkoomaa, Buraayyuu
Lakk. Bil. 0912642651/0929125543/0921761219
13. Mana kitaabaa BIlisummaa -Adaamaa
Tel.0911415309/0923634151/0911792096
14. Mana kitaaba Jiisnaa-Sulultaa
Tel. 0911261335/0913247231
15.Abrahaam 0917815722
Gimbii
16. Turaa Amanuu 0910533093
Shaambuu
17. Habaaboo 0919454971
Sabbataa
18. Taliilaa Bulbulaa: Buraayyuu 0912844602
19. Ramiilaa 0911070586
Adaamaa
20. Ayyaantuu Dagaagaa 0912112437 Amboo
21. Guddattuu 0912636004 Finfinnee
22. Taarikuu Moges 0925815320- Najjoo
23. Taaddasaa Bayyanaa 0917847913- Dambi Doolloo
24. Gammadaa 0910878805 Finfinnee
25. Yoomiyyuu 0912841550 Askoo- Buraayyuu
26. Abdii 0917672709 Naqamtee
27. Elyaas Moosisaa 0911181157 Shaambo
28. Abdii Abbaa Joobir 0924037579- Alamganaa
29. Oftaaenus Dassee 0913778833/0943149286

The post Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama? appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/kitaabootni-afaan-oromoo-eessatti-gurgurama/feed/ 0
Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa) http://www.bilisummaa.com/afoola-oromoo-moggaasa-afaan-oromoo-kutaa-300-irraa-ka-duraa/ http://www.bilisummaa.com/afoola-oromoo-moggaasa-afaan-oromoo-kutaa-300-irraa-ka-duraa/#respond Sat, 18 Apr 2015 13:39:56 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=7147 Hubachiisa!! Sagantaan barnoota kanaa Raadiyoo Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa kan walitti funaaname. Kuusni barnoota kanaa akkaan hedduu waan taheef tartiibaan wal duraa duubaan maxxansuu yaalla. Galanni kan Hayyoota waan kana qopheessaniiti. (Obboo Ibraahim Haaji Ali Boruu fii Aaddee Immabeet Tashoomeeti)

The post Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa) appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

Hubachiisa!! Sagantaan barnoota kanaa Raadiyoo Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa kan walitti funaaname. Kuusni barnoota kanaa akkaan hedduu waan taheef tartiibaan wal duraa duubaan maxxansuu yaalla.
Galanni kan Hayyoota waan kana qopheessaniiti. (Obboo Ibraahim Haaji Ali Boruu fii Aaddee Immabeet Tashoomeeti)

The post Afoola Oromoo: Moggaasa Afaan Oromoo (kutaa 300 irraa ka duraa) appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/afoola-oromoo-moggaasa-afaan-oromoo-kutaa-300-irraa-ka-duraa/feed/ 0
Aussie educator’s quest to document an African language http://www.bilisummaa.com/aussie-educators-quest-document-african-language/ http://www.bilisummaa.com/aussie-educators-quest-document-african-language/#respond Mon, 16 Feb 2015 23:59:32 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6681 The Oromo people are the largest indigenous population in the Horn of Africa, but throughout history their native tongue has been under threat of …

The post Aussie educator’s quest to document an African language appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

The Oromo people are the largest indigenous population in the Horn of Africa, but throughout history their native tongue has been under threat of …

The post Aussie educator’s quest to document an African language appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/aussie-educators-quest-document-african-language/feed/ 0
African language revived through children’s textbooks http://www.bilisummaa.com/african-language-revived-childrens-textbooks/ http://www.bilisummaa.com/african-language-revived-childrens-textbooks/#respond Mon, 16 Feb 2015 23:55:29 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6678 A native African language has been brought to the pages of children’s textbooks for the first time by a Melbourne teacher. Read More

The post African language revived through children’s textbooks appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
A native African language has been brought to the pages of children’s textbooks for the first time by a Melbourne teacher. Read More

The post African language revived through children’s textbooks appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/african-language-revived-childrens-textbooks/feed/ 0
Oromo TV MN: Exclusive Coverage of Afaan Publication Launch in Minnesota Part One http://www.bilisummaa.com/oromo-tv-mn-exclusive-coverage-afaan-publication-launch-minnesota-part-one/ http://www.bilisummaa.com/oromo-tv-mn-exclusive-coverage-afaan-publication-launch-minnesota-part-one/#respond Fri, 30 Jan 2015 14:43:58 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6488 http://youtu.be/ZgCgk9X90DA

The post Oromo TV MN: Exclusive Coverage of Afaan Publication Launch in Minnesota Part One appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://youtu.be/ZgCgk9X90DA

The post Oromo TV MN: Exclusive Coverage of Afaan Publication Launch in Minnesota Part One appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/oromo-tv-mn-exclusive-coverage-afaan-publication-launch-minnesota-part-one/feed/ 0
A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann… http://www.bilisummaa.com/b-c-jennee-qubee-afaan-oromoo-barann/ http://www.bilisummaa.com/b-c-jennee-qubee-afaan-oromoo-barann/#respond Wed, 28 Jan 2015 00:20:33 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6480 https://www.facebook.com/video.php?v=911967662169106

The post A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann… appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
https://www.facebook.com/video.php?v=911967662169106

The post A, B, C jennee qubee Afaan Oromoo barann… appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/b-c-jennee-qubee-afaan-oromoo-barann/feed/ 0
Dr. Tilahun Gamta’s reaction after seeing a cartoon version of himself featured in the Afaan Publications books! I was TOTALLY nervous because Dr. Tilahun happened to write the first Oromo-English dictionary. http://www.bilisummaa.com/dr-tilahun-gamtas-reaction-seeing-cartoon-version-featured-afaan-publications-books-totally-nervous-dr-tilahun-happened-write-first-oromo-english-dic/ http://www.bilisummaa.com/dr-tilahun-gamtas-reaction-seeing-cartoon-version-featured-afaan-publications-books-totally-nervous-dr-tilahun-happened-write-first-oromo-english-dic/#respond Sat, 17 Jan 2015 16:03:51 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6392 First Oromo dictionary writer's reaction to Afaan Publications See Dr. Tilahun Gamta's reaction after seeing a cartoon version of himself featured in the Afaan Publications books! I was TOTALLY nervous because Dr. Tilahun happened to write the first Oromo-English dictionary. Posted by Afaan Publications on Thursday, January 15, 2015

The post Dr. Tilahun Gamta’s reaction after seeing a cartoon version of himself featured in the Afaan Publications books! I was TOTALLY nervous because Dr. Tilahun happened to write the first Oromo-English dictionary. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

First Oromo dictionary writer's reaction to Afaan Publications

See Dr. Tilahun Gamta's reaction after seeing a cartoon version of himself featured in the Afaan Publications books! I was TOTALLY nervous because Dr. Tilahun happened to write the first Oromo-English dictionary.

Posted by Afaan Publications on Thursday, January 15, 2015

The post Dr. Tilahun Gamta’s reaction after seeing a cartoon version of himself featured in the Afaan Publications books! I was TOTALLY nervous because Dr. Tilahun happened to write the first Oromo-English dictionary. appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/dr-tilahun-gamtas-reaction-seeing-cartoon-version-featured-afaan-publications-books-totally-nervous-dr-tilahun-happened-write-first-oromo-english-dic/feed/ 0
Toltuu Tufaa, Porojeektii Afaanii fi Eennummaa Oromoo Addunyaatti Guddisuuf Jalqabde, ‘Afan Publications’ Eebbisiisuutti Jirti http://www.bilisummaa.com/toltuu-tufaa-porojeektii-afaanii-fi-eennummaa-oromoo-addunyaatti-guddisuuf-jalqabde-afan-publications-eebbisiisuutti-jirti/ http://www.bilisummaa.com/toltuu-tufaa-porojeektii-afaanii-fi-eennummaa-oromoo-addunyaatti-guddisuuf-jalqabde-afan-publications-eebbisiisuutti-jirti/#respond Tue, 30 Dec 2014 21:27:43 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=6282 WASHINGTON,DC— Gaafa tokkoo manii barumsaa tokko ijoollee cufaan afaan keessaniin suuraa kaasaa,wa barreessaa kootta jedhe,jennaan daahimii tokko dadhabe maaliif akka dadhabe gale maatii isaa gaafate. Porojeektiin Toltuun Afaan Oromootiin barsiiftu, Afan Publication Toltuun sun irratti garaa hammaatee achi irraa kaatee afaan Oromoo akkamitti sadarlkaa addunyaatti akka guddisuu dandeettu yaaddee hujiiti seente jedha warrii isii beeku. …

The post Toltuu Tufaa, Porojeektii Afaanii fi Eennummaa Oromoo Addunyaatti Guddisuuf Jalqabde, ‘Afan Publications’ Eebbisiisuutti Jirti appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>

Gaafa tokkoo manii barumsaa tokko ijoollee cufaan afaan keessaniin suuraa kaasaa,wa barreessaa kootta jedhe,jennaan daahimii tokko dadhabe maaliif akka dadhabe gale maatii isaa gaafate.

Porojeektiin Toltuun Afaan Oromootiin barsiiftu, Afan Publication

Toltuun sun irratti garaa hammaatee achi irraa kaatee afaan Oromoo akkamitti sadarlkaa addunyaatti akka guddisuu dandeettu yaaddee hujiiti seente jedha warrii isii beeku.

Hujii Afaan Oromootiin guddisut tanaan ‘Afan Publications’ jettee moggaafte,Toltuun.

Afan Publications ykn ammoo Afaan Publications,porojeekti Afaan Oromoo, eennummaa Oromoo,qulqullinna barnoota Afaan Oromoo fi dandeettii Afaan Oromoo addunyaatti baasanii qarooma jabana kanaatiin wal barsiisuu.

Fedhiin Toltuu akka mana Oromoo,mana maatii Oromoo cufa keessaa kitaabii Oromoo jiraatu.Hujii tana ammoo kitaabaa fi meeshaa barnootaa Afaan Oromootiin barreeffaman 17 barreessitee Muddee 31,2014, Norweey,Oslootti eebbisiisuun jalqabde.

Kitaabaa fi meeshaa barnoota gosa 17 eebbisiifte

​Kitaaba barnoota afurii fi kitaaba suuraa kaasuu,tapha gara garaa tapchiisuun ijoollee afaan barsiisu kana USA fi Kanaadaalleetti eebbisiisuutti jirti.

Akka Toltuun jettettu fedhiin isii guddoon akka namii Oromoo cuftii ijoollee isaanii eennummaa isaanii biyyujma fedhanillee jiraatan barsiisaa guddifatan tolchuu.Toltuun Miilboorin,Awustiraaliyaatti dhalatte barumsa ‘Psychologytiin’ PhD barachuutti jirit.Hujuma tanaaf ammaaf barumsa dhaabee jetti yoo hedduu ijoollee didiqoo wa barsiifu fedhaa jetti,Toltuun.Yoo porojeektintun dhuamtte waan hin dhumanne,” eennummaa Oromoo jabeessuuf hojjadha.”Hujii Toltu hedduu www.afaan.com.au irra jirti.

Mee waan huji isii tana caqasaa.

The post Toltuu Tufaa, Porojeektii Afaanii fi Eennummaa Oromoo Addunyaatti Guddisuuf Jalqabde, ‘Afan Publications’ Eebbisiisuutti Jirti appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/toltuu-tufaa-porojeektii-afaanii-fi-eennummaa-oromoo-addunyaatti-guddisuuf-jalqabde-afan-publications-eebbisiisuutti-jirti/feed/ 0
Afaan Oromoo Afaan Hoji Biyoolessa akka ta’uu hafalmannuu http://www.bilisummaa.com/afaan-oromoo-afaan-hoji-biyoolessa-akka-tauu-hafalmannuu/ http://www.bilisummaa.com/afaan-oromoo-afaan-hoji-biyoolessa-akka-tauu-hafalmannuu/#respond Mon, 27 Oct 2014 12:35:18 +0000 http://www.bilisummaa.com/?p=5928 Afaan Oromoof Haa dirmanuu Ijooleen Habasha (OPDOn) gartun yaakkamtun kun harree oftee diina Oromiyyaa galchuusheti bara 1991 kassee ummaati keenya balaleefata jira. OPDOn garuu kan haaree oftu utuu hin tanee Haareedhan ofamtee kan Oromiyya galtee jeechuuti irra madali kassa. Sababi isaa OPDO akka namati miti akka Haareeti ilee yaaduu kan hin dandeenye ta’uu isheeti. Mirga …

The post Afaan Oromoo Afaan Hoji Biyoolessa akka ta’uu hafalmannuu appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
Afaan Oromoof Haa dirmanuu

Ijooleen Habasha (OPDOn) gartun yaakkamtun kun harree oftee diina Oromiyyaa galchuusheti bara 1991 kassee ummaati keenya balaleefata jira. OPDOn garuu kan haaree oftu utuu hin tanee Haareedhan ofamtee kan Oromiyya galtee jeechuuti irra madali kassa. Sababi isaa OPDO akka namati miti akka Haareeti ilee yaaduu kan hin dandeenye ta’uu isheeti. Mirga Oromoof waan maluu hunda dura kan dhaabbatu ta’uu isheeti. Kun amoo kan inii irra madeef OPDOn Ogannoon ishee 90% ijoolee Tigray ykn Amhara ta’uu isheetin.

Afaan Oromoo Afaan Hoji Ityyophiyya akka ta’uu WFDOn kayyoo isaa keessati isaa dura goodhatee hoji egalee, hara amoo kayoon kun dhaabbilee mormitoota Itiyyoophiyya keessa jiran hundi waan irrati waliigalan dha. Mootuummaa Oromiyyan bulchan jira kan jeetuu OPDOn garuu Afaan Oromoo Afaan Hojii biyyoleessa ta’uuf hin danda’uu jeequmsaa fidaa jeechuun ishee hangaa haaree kan hin yaanee ta’uu ishee mulisa. Waan nama dhiibuu Lidatuu Ayyaleew ilee “haalaa biyya keenya keessa jiruuf bayyiina saba Oromoo yaamuu ilaalamuu Afaan Oromoo Afaan hojii biyyoleessa ta’uu degeramuu qaba” jeechuun ilaalcha isaa duri qabuu irraa haalaa jiruu ilalee yamuu of jijiruu danda’eeti, OPDO ergamtuun samuu TPLFn yaaduu garuu gaafi fi fedhii Oromoo kan ta’ee fi dhaabbilee Oromoo wara hin tanee irra ilee degersa yaamuu argatuu, OPDOn kana mormun ishee yaaka sadarka hin qabnee rawwachuu ishee Oromoo hundi hubachuu qaba.

OPDOn kana duraa yaakaa mirga saba Oromoo dhiibbuu hunda dalaga turte. Danga Oromiyya ABOn sararamee hunda kukutee naannoo birroti dabaluun Oromoo naannoo isaa irra citee Harari, Amhara, Kiba, Beneeshanguli fi Tigray keessati kutamee lamii lamafa ta’ee jira. Mootummaan ce’uumssa seera biyyati keessati Oromiyyan Finnifnnee irraa siyyassan, dingdeen fi hawasuuman bu’aa fi ga’ee Oromiyya argachuu qabuu seeran murte’see, hojii irra utuu hin oliin waggoota 18 lafa irra harkifamee akka hirnfatamuu goodhamee jira.

OPDO waagoota darban 20 keessa samuu TPLF yaaduu fi ergama Tigray raawwachuun ala mirga Oromoo fi Oromiyyaf waan hojeete tokko ilee hin jiru. Dura dhabachu yoo ta’ee malee. Gaaffin Oromoon gaafachaa jiru tokko ilee deebiyya hin jiru fakkenyaf:-
1. Afaan Oromoo Afaan Hojii Biyoolessa akka ta’uu WFDOn Oromo bakka bu’ee gaafatama jiru OPDOn hanga amati morma jirti;
2. Lafi Oromiyya kan Oromooti malee kan Mootumma miti jeechuun WFDOn filaannoo 2005 yamuu falmatuu OPDOn garuu kana mormaa turte, kana irrati hunda’uudhan TPLF haarra lafa Oromoo Biyyoota Araba, India, Chaina, Sudan, Djibuti, Naigera fi kan biirooti gurguracha jira, haarra ilee OPDOn kana dhugoomsaa jirti,
3. Baajeeti Federala irra Oromiyyaaf keenamuu qabuu baajeeta Naannoo Tigray gadii ta’uu isaa Lamii Tigree tokkof Qarshi 500 yamuu ga’uu lamii Oromoo tokkof garuu qarshi 50 ramadamuun yaakka waan ta’eef siirachuu akka qabu gaafii WFDOn paarlamaa keessati dhiyeese OPDO fi TPLF morimmuu isaan;
4. WFDOn Finfinnee lafa Oromoo waan ta’eef ittigafatamumi Finfinnee Oromiyyaf ta’uu qaba jeedhee falmin inni bara 2006 paarlamaa keessati yamuu kasuu OPDO fi TPLF mormuu isaan,
5. OPDOn Oromoon Oromuummaa guudiifachuuf bareefaman seena fi addaa isaa gudisuuf yamuu caaraqaa jiruu kana keessa OPDOn Oromuummaa dhisaati Itiyyoophiyuumaa dagagsaa jeechuun ishee dhaloota haaraa Oromoo heeduuu madeesee jira.
6. Oromoon Daldala keessa basuun Oromoon waan birra haafee bunna of hommishee ilee akka gabati basee hin gurguraneef mirgi isaa molqamee jira, buunaa kan gurgurruu danda’uu daldaltoota Tigray qoofa akka ta’uuf Kubaniyaa Tigray bunna gurguru Dr. Elein jeedhamtuu itti ramadan jiru;
7. Oromiyya Ibsaa utuu madisisuu dukana keessa akka jiratuu goodhamee jira.
8. Karaa fi Bilbili Oromiyya keessati akka hin babalaneef baajeeta ga’aa dhorkatamee jira, OPDOn gaafi kanaaf tumsuu mana gaafi kana ukkamsaa jirti,
9. Barnooti fi Fayyan bara 2015 ummataa hunda akka waliiga’uu Mootummoon adnuyna seera isaan basan biyya Tigrayti haruma iyuu Barnoot fi Fayyan lammi Tigray hunda wali ga’uun ifaati yamuu labsama jiru kanati Oromiyya keessati garuu Wagga 50 booda ilee kan hin yadaamnee ta’uun isaa beekamadha.
10. Qootee bulan Oromoo OPDO yoo hin filaannee sanyii filatamaa fi Xa’oo akaa dhorkatamuu goodhamee jira;
11. Lakkobsii Oromoo kan tilmamaee 50.2miliyoona utuu ta’ee jiruu, lakkobsaa Oromoo gadii xiqeessan jiruu saba isaa Baajeetaa Oromiyya ittiin dangeesuuf jeedhameeti, kun iffa kan ba’uu danda’uu gaafa Bilisoomnee qoofa ta’ee ilee; yaakkoota kana fakkatan heeduutu OPDOn rawwatama jira.Kanaafuu;

Oromoo bakka jiruu sagalee isaa biyya ala fi biyya keessati dhageesisuu qabaa, Median Oromoo hundii qabxii kana Olti caqasaman keesumaatuu Afaan Oromoo Afaan hoji biyyoleessa akka ta’uu dhaabbilee siyyassa mormitoota kan iti waliigalan sun Ajanda hunda caaluu ta’ee akka irrati falmanuu isiin yaadachisuu feena. Afaan Oromoo Afaan hoji biyoolessa hata’uu yamuu jeenuu barbachisumaa isaa qoorannoo irrati hunda’uudha bu’aa inii ummataa Oromoo fi ummatoota Itiyyoophiyya hundaaf ilee bu’aa in qabuu, Ummatoota Gaanfaa Afrikaaf ilee bu’aa inii qabuu hunda erga xinxalamee booda waan murta’eedha malee OPDO abjuun akka ishee goofta ishee TPLF sodatee Afaan Oromoo xiqeessa jirtuu akka hin ta’iin Gummiin Paarlaamaa Oromoo isiin mirkaneesuu feedha.

Biyyoon Guddatan akka Kanadaa, Belgium, Suizerland, South Afrika kkf Afaan Hojii laman fayyadaman rakko ummataa isaan ittin hikuu irra darbanii bu’aa gudda kan itti argatan malee rakkon tokko ilee ykn sababa kana jeequmsi isaanti humamee tokko ilee hin jiru. OPDO doomtuun garuu Tigroota sodatee Afaan Oromoo akka jeequmsa fiduu ykn dandeeti akka hin qabneeti dhiyeesun ishee Ummatii keenya bakka hundati balaleefachuu qaba. Afaan Oromoo Afaan Hojii biyooleessa ta’uu hin qabuu kan jeetuu OPDOn Naannoo Oromiyya keessati bakka tokkoti ilee akka hin falatamnee ummataa keenyaaf dhamna. Baratoon Oromoo kaba fi kibba, bahaa fi Lixaa wal damaksuun Fillaannoo dhuufu irrati akka nami OPDO hin filaannee goochuun addabi isaa dhumaa akka addabdan isiin gaafana.

Ummanii Oromoo, Baratan Oromoo, Daldalan Oromoo Qootee bulan Oromoo yaakka OPDOn raawwatee kana hubachuun fillaannoo ji’aa kana keessati rawaatamuu irrati OPDO akka hin fillaanee wamichaa isiin dhiyeesina. Lammin Oromoo kan ta’ee OPDO Afaan Oromoo Xiqeesitee kana yoo filaatee guyya tokko kan itti gafatamtuu ta’uu kee hubatee dhaabbilee Oromoo Afaan Oromoo Afaan Hojii Biyooleessa ta’uu qaba jeedhani falmachaa jiran akka filaatan isiin dhamna. Baratoon Oromoo matii keessan haraka lafa jalan amansisudha guyya gaafa fillaannoo Afaan Oromoo Afaan Biyyooleessa hata’uu wara jeedhan WFDO fi OBK/OPC akka filatan isiin dhamna. OPDO (ilman Habasha) Afaan Oromoo dubatuu falachuun Afaan Oromoo Baleesuu ta’uu isaa akka beektan Gummin Paarlaamaa Oromoo kabaja waliin isiin gaafata. Afaan Oromoo Afaan hojii Biyoleessa Itiyoophiyya qoofa utuu hin anee Afaan Hoji Gaanfaa Afrika goochuuf Murraanoo keenya waan ta’eef, OPDO hanga Hareen hin yaanee Afaan Oromoo xiqeesuunf hamlee kan hin qabnee ta’uu ishee hubachiifnee ijoolee Oromoo Miseenssaa OPDO tatan ilee goochaa OPDO kan atataman akka balaleefatan isiin hubachuufna. Kun ta’uu banan Oromoon Afaan Oromoo Afaan hoji Biyyoleessa hin ta’uu jeedhe falmatuu murtiin isaa irra ga’uu murti isaa dhumaa ta’uu isaa hubachifna.

Oromiyyan ni Bilisoomti !! GPO

The post Afaan Oromoo Afaan Hoji Biyoolessa akka ta’uu hafalmannuu appeared first on Welcome to bilisummaa.

]]>
http://www.bilisummaa.com/afaan-oromoo-afaan-hoji-biyoolessa-akka-tauu-hafalmannuu/feed/ 0