Oduu Haaraya
kuusa afaan oromoo

Afoola Oromoo: Hibboo fii makmaaksa (kutaa Sadaffaa 300)

Read More »
alaabaa

Ibsa Gurmuu Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO) …

  Ibsa GQM–ABO irraa dhimma “Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO” Caamsaa 27, 2015 irratti labsa bahee ilaalchiisee Akkuma beekamuu fi hubatamuuti GQM-ABO yeroo “ABOn Jijjiiramaa” ...

Read More »
mooraa fin finnee

Guyyaa har’aa Caamsaa 20,2007 barattootni Yunivarsitii ‪#‎BuleeHoraa‬ Fincilaa Diddaa Gabrummaa haalaa namaa gammachiisun itti fufaniiru.

 Walgahi ganamaa sa’aa saditti sababaa fincilaa waa’ee filmaatarratti ka’ee mari’achiisuf tattaaffi ergamtootni wayyaanee godhan harkaa fashaleessaniru. Akkumaa walgahiin kun jalqabeen, barattootni Oromoo gaafiwwaan armaan gadii ...

Read More »
kamaal galchuu

Tokkummaa maqaa ABO jijjiiramaatin labsame ilaalchisee Ibsa ABO B/G/Kamaal Galchuun durfamu irraa keename.

  Dimshaashatti dhaabni keenna ABOn tokkummaan dhugaa (tokkummaa haqaa) dhaabotii Oromo yookaan humnoota siyaasaa Oromoo  jiddutti tolfamu kamuu ni deeggara, ni tin’isa. Tokkummaan sabni keenya ...

Read More »
xalayaa tiyya

Walii Galtee Hoogantoonni Qabsoo Oromoo Mooraa Qabsoo Oromoo Humneessuu fi Tokko taasisuu Irratti Taasisan Ilaalchisee, Ibsa Koree Sochii Fincila Oromoo (KSFO) Irraa Kenname.

  Adeemsi qabsoo bilisummaaf taasifamu bu’aa ba’iiwwan jajjabaa fi hadhaahaa kan qabu yoo ta’u; bu’aa ba’iiwwan kanneen keessaas, yaadaan wal dhabuu qabsaa’otaa, addatti hoogantoota gidduutti ...

Read More »
rdh

R.D.H: Yeroon ummanni Oromoo bilisummaa isaatiif fincilu amma!!

Read More »
keeyriyaa

Dubartoonni keenya akka lammii biraaf if hin laanne

MICIYON TUN INTALA OROMOODHATI MAQAN ISIIDHA KEYRIYA JA.AMA DHALATU ANAA DAROO LABUU MAGALA DAROO ABBONA BAKKA JA.AMTU ITTI DHALATE GUDATE AMAF JIRATUU MAGALA SAUDI ARABIA ...

Read More »
abbush haaji

Filmaata bara 2015 IHWEHAT/IHADEG mara injifate jedha..

Abduush Haajitiin Ba’ii filannoo jabn bara 2007 ifa kan taasisan dura taa’aan boordiin filannoo professor Merga Baqqaanaa raga hanga ammaatti argameen paartiin biyya bulchu IHADEG ...

Read More »
ibsa mararaa

Filannoo dhaa booda ibsa hoogganoonni Medrek gaazzexeessotaaf kennan

Read More »
lataka

Ethiopia soldiers invade Kenyan village, rough up locals

(standardmedia) More than 30 heavily armed Ethiopian soldiers invaded Lataka village in Sololo on Tuesday morning and allegedly roughed up locals. The soldiers also allegedly ...

Read More »